Skip to content

Hoe kun je de kwaliteiten van onderwijsassistenten meer benutten?

Onderwijsassistenten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van leerlingen en het verbeteren van leer- prestaties. De verwachtingen richting deze professionals mogen én kunnen dan ook hoger, vindt onderwijsadviesbureau Klaarr. “Niet alleen vragen de gemiddelde werkzaamheden van een onderwijsassistent om meer kennis en vaardigheden, ze zijn zelf ook doorgaans heel leergierig.”

In de waan van alledag, waarin de werkdruk hoog is en het tekort aan docenten groot, staan onderwijsassistenten regelmatig voor de klas en worden ze niet zelden ingezet als ‘manusje van alles’. Gezien de uitdagende omstandigheden absoluut begrijpelijk, vindt Irma Jacet, Onderwijs-adviseur bij Klaarr, maar ook een gemiste kans. “Om nog meer bij te kunnen dragen aan kwalitatief onderwijs, moeten hun taken niet alleen aansluiten bij het opleidingsniveau, maar ook bij hun potentieel.”

Zorg voor een heldere visie

“Wanneer je deze beter op elkaar afstemt”, weet ze uit ervaring, “kan de onderwijsassistent nog meer het verschil maken. In het ontlasten van leraren en in het verbeteren van leerprestaties van leerlingen.” Zorg daarom voor een heldere visie, adviseert ze. “Waarom zet je de onderwijsassistent in en hoe? Zet je iemand breed in of juist specialistisch? Het is belangrijk om de verwachtingen duidelijk te hebben voor een goede samenwerking. Van de onderwijsassistenten zelf, maar ook van het team als geheel. Wanneer je dit helder hebt, kun je in kaart gaan brengen welke specifieke taken bij de invulling horen en welke scholing hiervoor nodig is.”

Betere basisvaardigheden

Scholen doen er goed aan om te investeren in scholing om de pedagogische en didactische basisvaardigheden van de onderwijsassistenten te verstevigen, legt ze uit. “Want juist hiermee maken zij direct impact op leerlingen. Als deze basis op orde is, kun je afhankelijk van de visie en het toekomstplan van de school bepalen wat de volgende stap wordt in de ontwikkeling.” Wanneer je als leidinggevende realistische en duidelijke verwachtingen van een onderwijsassistent hebt gaan ze beter presteren, verklaart Jacet. “Ze krijgen meer geloof in zichzelf, het plezier in het werk groeit en ze zijn meer gemotiveerd.” Dit komt niet alleen ten goede aan de ontwikkeling van kinderen maar ook aan de school zelf omdat je ze hiermee langer aan je onderwijsinstelling bindt.”

Met meer dan twintig jaar aan ervaring in het onderwijs op de teller weet Jacet als geen ander dat de behoefte aan extra handen in de klas groot is. “Een onderwijsassistent is geen leraar, maar onderschat ze niet”, benadrukt ze. “Ze hebben meer in hun mars dan nu vaak wordt gedacht. Door aan de voorkant meer tijd te nemen om in deze belangrijke professionals te inve-steren, levert je dit op de lange ter-mijn veel kwaliteit en efficiëntie op.”

Dit artikel verscheen op Clique Media. Klaarr biedt verschillende leertrajecten voor leerkrachten en onderwijsassistenten waarmee ze hun pedagogische en didactische vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Voor meer informatie, neem contact op met Irma Jacet.

Klaarr Educatie is een onderwijsadvies organisatie die scholen in het primair en secundair onderwijs ondersteunt door middel van training en begeleiding van educatieprofessionals in alle lagen van de school.

Back To Top