Cursus IB, zorgcoördinator, unitleider of specialist als spil van onderwijsontwikkeling
Een scholing van 4 dagdelen voor Intern Begeleiders, unitleiders, zorgcoördinatoren en specialisten die bijdragen aan innovaties en onderwijsontwikkeling in school.

Constructief en positief aan de slag met het schoolteam
De intern begeleider, unitleiders, zorgcoördinatoren en de specialisten zijn inmiddels onmisbaar in de school. Zij hebben, naast de coördinatie van passend onderwijs en/of hun specifieke specialisme, veelal een hele belangrijke rol in het verbeteren en daarmee veranderen van de kwaliteit van onderwijsleersituaties waar het hele team bij betrokken is. Dit vraagt uiteraard andere vaardigheden dan bijvoorbeeld de inhoud en het begeleiden van individuen. In deze cursus van 4 dagdelen krijg je naast theorie, vooral veel praktische handvatten hoe je veranderingen kunt helpen invoeren in de school met succeservaringen als uitgangspunt. Veranderen wordt hiermee efficiënter, makkelijker en leuker!

·        Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor zowel startende als ervaren Ib’ers, zorgcoördinatoren, unitleiders en specialisten (bijv. gedragsspecialist, hoogbegaafdheid specialist, muziekspecialist) die de aankomende periode bijdragen aan onderwijsontwikkeling in de school.

·         Doelen scholing:
- Je leert hoe je vanuit jouw rol een positieve invloed kunt uitoefenen op collega-teamleden.
- Je leert de basisprincipes van het begeleiden en coachen van een team.
- Je leert over draagvlak creëren voor gemeenschappelijke doelen.
- Je leert verschillende stadia in teamontwikkeling te herkennen en weet welke interventies passen bij de verschillende groepsdynamische processen.
- Je leert weerstand te herkennen en oefent met effectief feedback te geven.

Deze doelen worden behaald door effectief te oefenen met casussen uit de praktijk.

·        Werkwijze
In de cursus ga je samen met Ib’ers, zorgcoördinatoren en specialisten van andere scholen onder leiding van twee trainers aan de slag met het inzetten van een vernieuwing die op stapel staat bij jullie op school. Aan de orde komt:
- de rol van jou in dit implementatietraject,
- diverse werkwijzen met betrekking tot vernieuwingen in een schoolteam,
- verschillende typen teams
- en de fasen van implementatie en het omgaan met weerstand in een team.
Er wordt gewerkt vanuit een positieve en constructieve aanpak vanuit het gedachtegoed
van de positieve psychologie. Belangrijk daarin is dat het gewenste gedrag wordt beloond
en dit dient als uitgangspunt voor de implementatie.
In de cursus is veel ruimte voor casussen uit de praktijk, er wordt hiermee geoefend. Dit wordt tevens uitgewisseld met collega cursisten. Uiteraard wordt tijdens deze oefenmomenten de theorie ingezet en uitgeprobeerd, zodat je kunt ervaren wat voor jou het beste werkt.

·        De opbouw van de scholing:

Dagdeel 1: de IB-er, specialist, unitleider en zorgcoördinator als spil van een vernieuwing
De rol en verantwoordelijkheden van de IB, zoco of specialist
Innoveren: pilots, experimenten en consolideren
Het gedachtegoed Positive Behavior Support (PBS): basisprincipes

Dagdeel 2: een goede start van een innovatie
Zone van Invloed
Effectief lobbyen
Draagvlak creëren
Ruimte en schaarste creëren
Casuïstiek

Dagdeel 3: Fasen van teamontwikkeling
Teams herkennen M1- M4
Groepsdynamica
Fasen van implementatie
Casuïstiek

Dagdeel 4: Gesprek en feedback
Omgaan met weerstand
Feedback geven
Casuïstiek
Optioneel: Win-Win-onderhandelen, een introductie.

·        Trainers:
Margit Bouma is onderwijskundige, trainer en coach. Ze heeft jarenlange ervaring als onderwijsadviseur en leidinggevende in het basis- en voortgezet onderwijs en is sinds een paar jaar ook werkzaam in het hoger onderwijs. “Mijn eigen ervaring met het begeleiden van teams bij een verandering of vernieuwing heb ik meegenomen in de ontwikkeling van deze cursus voor IB, zorgco’s en specialisten. Uitgaan van succeservaringen in een teamontwikkeling geeft niet alleen mooi resultaat, maar ook heel veel werkplezier voor iedereen.”

Irma Jacet is van origine leerkracht en daarnaast 12 jaar actief geweest als schoolleider/teamleider. Momenteel is zij werkzaam als onderwijsadviseur bij Klaarr. “Ik heb ervaren hoe cruciaal de rol van de IB en verschillende specialisten is binnen een school en weet uit eigen ervaring ook hoe complex sommige veranderingen kunnen zijn. Deze cursus geeft enorm veel praktische handreikingen die de cursisten direct in de praktijk kunnen brengen.”

        Ervaringen van voorgangers:
“Ik was voorheen veel meer gericht op de inhoud, nu denk ik veel meer mee in hoe we de inhoud goed in het team kunnen overbrengen en wat strategische stappen hierin kunnen zijn”.

“Een hele praktische en waardevolle cursus die mij heeft geholpen om veranderingen door te voeren in de school. Heel fijn om samen met collegae uit de praktijk in verschillende actieve werkvormen zaken uit te wisselen”.

“Praktische handvatten, waarmee ik direct aan de slag kan in mijn school”

“Fijn dat we veel hebben geoefend in de cursus, zodat ik voorbereid terug kon naar het team.”

·        Praktisch:
-         Data:
Donderdag 12 maart 2020
Donderdag 16 april 2020
Donderdag 14 mei 2020
Dinsdag 16 juni 2020

-         Tijd: Van 9.00 tot 12.00 uur

-         Plaats: Klaarr Educatie, Wielingenstraat 115, Purmerend.

·        Kosten en aanmelden:
De kosten bedragen €649 voor de 4 bijeenkomsten. Aanmelden kan door een mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van: Naam, e-mailadres, functie, school waar je werkzaam bent en het factuur e-mailadres. Er zijn 16 plaatsen beschikbaar, minimale deelname zijn 10 personen. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 

Meer nieuws


Meld je aan voor de opleiding Middenmanagement

Ben je een coördinator of unitleider op een basisschool die zichzelf verder wil ontwikkelen op het gebied van leiderschap? 

Vacature: Manager Passende Educatie gezocht!

Ben jij de ondernemende manager die wij zoeken voor het team Passende Educatie?

Toekomstbestendig onderwijs: eerst remmen dan gas geven

Voor de zomer moeten scholen voor het Nationaal Plan Onderwijs een analyse en plan van aanpak gereed hebben zodat ze zo snel mogelijk kunnen beginnen met de renovatie van het onderwijs. Een mooi ideaal, maar levert deze snelheid wel de duurzame oplossingen op die we willen bereiken in het onderwijs? Lees de mening van onze onderwijsadviseur Irma Jacet over toekomstbestendig onderwijs.

Teamtraining Tijd voor het Team

Corona heeft dit schooljaar het uiterste gevraagd van het schoolteam. In de training 'Tijd voor het team' nemen teams letterlijk even de tijd voor elkaar. Om terug te blikken, af te sluiten en vooruit te kijken. 

Menukaart Interventies Nationaal Plan Onderwijs

De menukaart met interventies vanuit het Nationaal Plan Onderwijs staat online. Download het overzicht van alle interventies.

4 vragen over rekenonderwijs van Irma Jacet

Het rekenonderwijs kan beter concludeert de Onderwijsinspectie. Onze onderwijsadviseur Irma Jacet deelt de vier vragen die zij scholen vaak meegeeft voor het verbeteren van het rekenonderwijs.

Klaarr is op zoek naar nieuwe collega's!

Wil jij meewerken aan het onderwijs van de toekomst? Dan zijn we op zoek naar jou!

Subsidie onderwijskracht!

Wil je ook de *SUBSIDIE ONDERWIJSKRACHT* aanvragen voor jouw school, maar loop je vast in tijd en mogelijkheden? Klik hier voor meer info!

De onderwijsassistent in de school, een belangrijke schakel!

De onderwijsassistent in de school, een belangrijke schakel! De afgelopen jaren is er een sterke toename van het aantal onderwijsassistenten in het onderwijs. Dit heeft meerdere oorzaken. In het werkdruk akkoord voor het primair onderwijs is vastgesteld dat er met ingang van het schooljaar 2018-2019 extra geld beschikbaar is voor scholen om de werkdruk aan te pakken. Scholen.....

De week van de opvoeding 2020 – Staan en opvallen

Op 30 september promoveerde Willemijn van Eldik met haar proefschrift ‘Gelukkige ouders, gelukkige kinderen?’. Zij kwam tot de conclusie dat hoe ouders ruziemaken, van invloed is op het gedrag van het kind. Kinderen laten meer agressief en depressief gedrag zien wanneer ouders verbale of fysieke agressie gebruiken. Het heeft een even grote negatieve invloed op kinderen, wanneer het ouders niet meer lukt over meningsverschillen te praten en ze tegen elkaar zwijgen. Het inzetten van preventiegezinsprogramma's en jeugdinterventies waarbij voldoende aandacht besteed wordt aan de relatie tussen ouders, kan de ontwikkeling van kinderen positief beïnvloeden en probleemgedrag voorkomen (Bron: NJi).

Week van de opvoeding

Staan en opvallen; van 5 oktober tot 11 oktober is het de week van de opvoeding. Juist in deze periode extra relevant, omdat er extra druk op ouders wordt gelegd door de Corona-maatregelen. Wanneer het goed gaat met de ouder, gaat het vaak ook goed met het kind. Maar welke factoren zorgen ervoor dat ouders zich fijn voelen in het ouderschap? En hoe kunnen professionals hier een versterkende rol in spelen? 

Pilot Zelfinstructie training geslaagd en gaat door!

Afgelopen schooljaar heeft Klaarr educatie de pilot ‘Zelfinstructietraining’ kunnen draaien op een aantal scholen. Het traject is bedoeld voor kinderen die problemen hebben met het opstarten, uitvoeren, controleren en/of monitoren van hun schoolwerk. Deze moeilijkheden kunnen zich beperken tot één gebied (bijvoorbeeld rekenen) of kunnen op meerdere gebieden voorkomen. 

De bedoeling van onderwijs

Binnen het onderwijs wordt er veel gewerkt vanuit de ‘systeemwereld’. Het systeem wordt leidend in hoe we werken binnen het onderwijs. Middels de Cito-resultaten hebben we overzicht in het functioneren van individuele leerlingen en de school in zijn geheel.

Middenmanagement opleiding voor bouwcoördinatoren en unitleiders

Wil je leiding geven aan een bouw of unit of ben je daar net mee gestart? Én Wil je je bekwaamheid in het leidinggeven vergroten? Dan is de opleiding Middenmanagement iets voor jou! Klaarr biedt deze opleiding aan in 6 bijeenkomsten. Een greep uit de onderwerpen die worden behandeld: positiebepaling van de midden manager, gesprekstechnieken, coachend begeleiden, effectief vergaderen, omgaan met kritiek en weerstand en teamontwikkeling.

Back to school

De behoeftes op scholen zijn logischerwijs anders in deze periode, Klaarr sluit het aanbod daar graag op aan. Zie bijgaand overzicht.

Online workshop Kinderparticipatie

Gister heeft premier Mark Rutte gevraagd om kinderen mee te laten denken over oplossingen. Kun je handvaten gebruiken hoe je dit in de praktijk met je leerlingen kunt doen? Volg dan de workshop Kinderparticipatie. Klik hier voor meer info.

Gratis online spreekuur over het beste afstandonderwijs

Gratis online spreekuur over het beste afstandsonderwijs. De scholen gesloten, leerlingen thuis. Van schoolteams wordt verwacht dat ze leerlingen toch zoveel mogelijk op afstand les geven. Hiervoor zijn bij veel scholen digitale middelen beschikbaar. Hoe organiseer je dat leerlingen meedoen, ouders dit faciliteren en wat bied je aan? Klik op de button hiernaast voor meer informatie.

Ouder thema bijeenkomst; Opvoeden in de wereld van NÚ!

Hecht u veel waarde aan de samenwerking met ouders en vindt u het belangrijk om hen mee te nemen in de wereld waarin hun kinderen nú leven? Klaarr biedt thema bijeenkomsten aan voor ouders omtrent de opvoeding in de wereld van nú! Klik hier voor meer informatie!

Workshop Buiten Bewegen én Leren!

Heel veel scholen gaan op 7 april naar buiten tijdens de buitenlesdag.nl De frisse lucht, beweging en speelse manier van leren zorgen ervoor dat kinderen beter presteren! Komt u ook naar onze workshop om inspiratie voor deze dag op te doen? 

Cursus: De kracht van de onderwijsassistent

Bent u als onderwijsassistent actief in het begeleiden of leiden van lessen binnen of buiten de klas? Zou je meer willen weten hoe je effectief lessen kunt begeleiden of leiden? Lees verder en schrijf u in voor onderstaande cursus.

KIJK!

Bijeenkomst 0-4/0-7/1-2 Kijk! de Basis

Bent u leerkracht en werkzaam op een school die KIJK als observatie-en registratiesysteem hanteert én heeft u niet eerder gewerkt met KIJK? Volg dan nu onze basistraining werken met KIJK, zodat u het geleerde meteen in de praktijk kan toepassen! Data Twee dagdelen: woensdag 27 november en woensdag 29 januari. Tijd 14:00-16:00 uur

Informatiebijeenkomst Nieuwsbegrip nieuwe stijl

Komt u ook naar de informatiebijeenkomst Nieuwsbegrip nieuwe stijl?
Waar: Klaarr Educatie, Wielingenstraat 115, 1440 AV Purmerend Wanneer: 29 januari 2020 (andere data zijn vol)
Tijdstip:15.30 – 17.00 uur
Kosten: €50,- per persoon
Klik hiernaast voor meer informatie!

Klaarr educatie event 9 mei 2019

Wij kijken terug op een zeer geslaagd Klaarr Educatie event 2019! Met veel positieve energie is er vanuit de sport, psychologie en het onderwijs gezamenlijk bekeken waarom en hoe wij samen het verschil kunnen maken in het onderwijs!
Heeft u al een vraag gesteld zonder oordeel, zodat u begrijpt voordat u ingrijpt?

Eerste traject krachtig talent (voor begaafde leerlingen) is succesvol afgerond!

Gisteren heeft een medewerker van Klaarr mooi traject mogen afsluiten van ‘Krachtig Talent’. Door middel van oplossingsgerichte gesprekken met een hoogbegaafde leerling, hebben we in kaart kunnen brengen hoe ze weer met meer plezier naar school kan gaan. Door dit samen met de leerling en 

Klaarr per 30-01-2019 officieel partner van de Action Learning Academy

Vanaf heden zijn wij officieel partner van de Action Learning Academy. Dit betekent dat wij vanuit deze samenwerking nu ook Action Learning Coach opleidingen, Action type opleidingen en missie/visie trajecten kunnen aanbieden. 

Nieuws

SBZW gaat verder als Klaarr - Effectiever in educatie!