Skip to content

Duurzame onderwijsondersteuning met Klaarr en Yeppe

Hoe zorgen we ervoor dat iedere leerling toegang krijgt tot extra ondersteuning bij vakken, taken en vaardigheden die zij moeilijk vinden? En hoe kunnen we de leerlingbegeleiding op een duurzame en betaalbare manier vormgeven? Klaarr en Yeppe slaan de handen ineen en komen met een nieuw concept voor leerlingondersteuning voor basisscholen waarbij begeleiders samenwerken met onderwijsadviseurs.

Betaalbare en kwalitatieve begeleiding voor leerlingen

In dit nieuwe ondersteuningsconcept geven begeleiders van Yeppe, onder supervisie van een onderwijsadviseur van Klaarr, kwalitatieve en passende ondersteuning aan leerlingen op het gebied van spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en het automatiseren binnen het rekenen. Het lestraject bedraagt minimaal twaalf weken tot een heel schooljaar en zorgt voor een werkontlasting bij scholen.

Begeleiding laten verzorgen door onderwijsadviseurs is vaak duur voor scholen vanwege het hoge uurtarief. Daarnaast zijn basisscholen vaak terughoudend om begeleiders in te zetten die niet van een onderwijsadviseursgroep komen, omdat deze begeleiders geregeld minder ervaring in het onderwijs hebben.

Door de krachten van onderwijsadviseurs van Klaarr en begeleiders vanuit Yeppe te bundelen, kunnen we professionele en betaalbare begeleiding van leerlingen bieden”, zegt Irma Jacet, onderwijsadviseur bij Klaarr.

Bijdrage aan kansengelijkheid met ondersteuning voor elke leerling

“Wij vinden dat iedere leerling die extra begeleiding nodig heeft, dit verdient. Particuliere studiebegeleiding is voor veel families een te dure oplossing. Daarom werken wij alleen samen met scholen en niet met particulieren. Zo willen wij bijdragen aan kansengelijkheid”, aldus Wijnand Buisman, directeur van Yeppe. Met ruim 150 begeleiders verzorgen zij onderwijsondersteuning voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo’s. Denk aan po-vo doorstroomtrajecten, bijles en huiswerkbegeleiding, zomerscholen, klasondersteuning en leesbegeleiding. De begeleiders zijn afstudeerders en studenten vanuit allerlei verschillende studierichtingen. Sommige begeleiders hebben een achtergrond in het onderwijs, maar velen ook niet. Door de begeleiders te laten monitoren en trainen door onderwijsadviseurs van Klaarr, wordt de leerlingondersteuning geoptimaliseerd. Zo kunnen studenten die een passie hebben voor het onderwijs, maar geen achtergrond hierin hebben, alsnog ervaring opdoen en begeleid worden in het onderwijs.

Wijnand: “Het mes snijdt aan twee kanten: we helpen scholen en leerlingen door middel van ondersteuning én laten jonge mensen kennismaken met het onderwijs.”

Duurzame onderwijsoplossingen voor het onderwijs

Klaarr is een adviesbureau dat scholen in het po en vo ondersteunt met onderwijsadvies, scholing van onderwijsprofessionals en leerlingonderzoek. Ze richten zich op het vormgeven van structurele onderwijsoplossingen waarbij ze onderwijsprofessionals in hun kracht zetten om onderwijs te bieden dat past bij de leerling en de veranderingen in de maatschappij. Onderwijsadviseur Irma Jacet: “Het was al snel duidelijk dat we dezelfde visie hebben op het onderwijs en elkaar konden versterken. En dat je in een krappe arbeidsmarkt meer impact maakt op de leerling met effectieve samenwerking.”

De ontmoeting: ondersteuning van Klaarr en Yeppe op de Blauwe Morgenster

Vorig schooljaar vonden Yeppe en Klaarr elkaar op de basisschool de Blauwe Morgenster. Daar hebben ze voor het eerst samen een programma gedraaid voor leesbegeleiding, waarbij de onderwijsadviseur van Klaarr het plan opstelde en de begeleiders van Yeppe dit plan uitvoerden. Bij deze uitvoering werden de begeleiders door de adviseur van Klaarr gecoacht op didactisch en pedagogisch gebied. Op deze manier kon een betaalbare en kwalitatieve begeleiding aangeboden worden aan de basisschool.

Inez Molenaar, onderwijsadviseur bij Klaarr: “De leerkrachten waren zo blij met ons programma dat ze aan het einde vroegen om de begeleiding ook volgend jaar weer te verzorgen”.

De voordelen op een rij:

  • Verlaging van de werkdruk
  • Betaalbare leerlingbegeleiding
  • Kwalitatieve leerlingbegeleiders
  • Structurele oplossing voor leerlingbegeleiding
  • Positieve impact op leerlingresultaten
  • Een creatieve oplossing binnen het lerarentekort

Verlaging werkdruk door compleet ondersteuningsprogramma

Door een onderwijsadviseur vanuit Klaarr te koppelen aan een groepje begeleiders vanuit Yeppe, kunnen scholen betaalbare, kwalitatieve en structurele begeleiding ontvangen. De onderwijsadviseur stelt samen met de intern begeleider een plan op voor de leerlingondersteuning. Vervolgens draagt de onderwijsadviseur het plan over aan de begeleiders, waarbij de begeleiders ook worden getraind in de aanpak. Dit zorgt voor verlaging van de werkdruk bij de interne begeleiders, omdat de onderwijsadviseur alle taken hierbij uit handen neemt.

Kwalitatieve, structurele en betaalbare leerlingondersteuning in de school

De begeleiders vanuit Yeppe worden het gehele traject gecoacht door een onderwijsadviseur van Klaarr. Hiermee brengen zij verdieping in de didactische en pedagogische vaardigheden van de begeleiders. Zo krijg je kwalitatieve begeleiders met onderwijsvaardigheden die betaalbaar en beschikbaar zijn. Tijdens en na het programma van 3 maanden vindt er een evaluatie plaats en kan je kiezen of je door wilt gaan met Yeppe en Klaarr. Zo heb je de mogelijkheid om te bouwen aan structurele en kwalitatieve begeleiding op school.

Een frisse wind en maatschappelijke impact

Het leuke is dat bij Yeppe begeleiders werken vanuit verschillende leeftijdsgroepen en achtergronden. Zo brengen zij ook een frisse blik mee in de school, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. Dit brengt een interessant voordeel met zich mee. Veel begeleiders zijn namelijk enthousiast over het onderwijs, maar hebben niet altijd de mogelijkheid om te proeven aan het vak. Door deze samenwerking tussen Klaarr en Yeppe, vergroot je de kans dat begeleiders blijven plakken en een vaste waarde kunnen worden voor de school.

Wijnand: “Soms zijn begeleiders zo enthousiast dat ze besluiten de pabo te doen of te starten met een zij-instroomtraject. Op deze manier kunnen we ook maatschappelijke impact maken. Dat is toch mooi!”

Heb je interesse in samenwerking met Klaarr en Yeppe voor leerlingondersteuning op jullie school? Neem contact op met Irma Jacet.

Irma Jacet

Irma Jacet is onderwijsadviseur en manager Educatie Ontwikkeling. Daarnaast is ze adviseur bij de PO-raad. Irma heeft gewerkt in verschillende leidinggevende functies binnen het onderwijs en ondersteunt scholen nu met veel energie bij het vormgeven van toekomstbestendig onderwijs.

Back To Top