Skip to content

Het ABC en Klaarr bundelen krachten en gaan samen verder

Stichtingen Het ABC en Klaarr gaan fuseren. Beide onderwijsadvies- en begeleidingsdiensten ondersteunen scholen en schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam van Het ABC en zal door de huidige directeur-bestuurder van Het ABC, Marianne Dijkstra, worden aangestuurd. Door de fusie is er vanaf 1 januari 2023 een nog groter aanbod van specialisten in huis. Daarnaast biedt het de kans om verder in te spelen op innovaties en ontwikkelingen. Het voornaamste werkgebied van de nieuwe organisatie bestaat vanaf die datum uit Metropoolregio Amsterdam; van Haarlemmermeer tot Zaanstad en van IJmond tot Purmerend.

Samen doen wat nodig is

Zowel Het ABC als Klaarr biedt onderzoek, begeleiding, advies, behandeling, coaching en scholing op de meest uiteenlopende onderwijsvraagstukken. Zoals reken- en taalonderwijs, leiderschap en leeruitdagingen als dyslexie, dyscalculie en (hoog)begaafdheid. Een professioneel team van onderwijsadviseurs (orthopedagogen, psychologen, taal- en onderwijsdeskundigen) geeft advies op maat dat aansluit op de praktijk. “De fuserende organisaties zijn complementair als het gaat om aanpak, kwaliteit en kennis”, aldus Mireille Boetje directeur-bestuurder van Klaarr, “Deze fusie is een logische volgende stap in de bestaande samenwerking die we altijd al hadden als ‘goede buren’.”

Alles voor het kind

Door samen verder te gaan ontstaat er een solide organisatie. De gezamenlijke omvang zorgt voor meer voordelen zoals meerdere adviseurs per specialisme en een stevige backoffice. Evenals meer ruimte om alle vragen te beantwoorden en een uitgebreider werkgebied. Het ABC is en blijft een stichting zonder financieel winstoogmerk. Het doel is maatschappelijke winst behalen door te investeren in innovatie en ontwikkeling voor het onderwijs. Hierbij staat kwalitatief onderwijs voor ieder kind centraal.

50 jaar onderwijsadvies- en begeleiding

De fusie is bedoeld om het beste van de twee organisaties te bundelen. “Het ABC bestaat al 50 jaar en viert dit schooljaar haar jubileum. Door van elkaar te leren en het beste van beide organisaties te benutten, breiden we de kennis en expertise die afgelopen decennia al is opgedaan alleen maar verder uit”, aldus Marianne Dijkstra. De fusie biedt Het ABC en Klaarr de mogelijkheid om samen als maatschappelijke organisatie ook richting de toekomst stevig te staan. Ondertussen blijven de medewerkers vanuit de kantoren in Amsterdam en Purmerend doen waar zij het allerbeste in zijn: ondersteuning bieden aan onderwijsprofessionals om de talenten van kinderen optimaal te ontplooien.

Klaarr Educatie is een onderwijsadvies organisatie die scholen in het primair en secundair onderwijs ondersteunt door middel van training en begeleiding van educatieprofessionals in alle lagen van de school.

Back To Top