Skip to content

Subsidie voor invoering en opfrissen Vreedzame School

Vanaf 7 maart kunnen Vreedzame Scholen tot  € 3.000,- subsidie aanvragen voor het opfrissen van de Vreedzame School. Met dit geld kun je bijvoorbeeld nieuwe lesmappen aanschaffen of een opfristraining inkopen voor het schoolteam.

Vreedzame School opfrissen en onderhouden

De Vreedzame School is een onderwijsprogramma waarin kinderen sociale competenties ontwikkelen die ze nodig hebben om een betrokken en actieve rol te spelen in de samenleving. Ieder jaar komen er op school nieuwe leerkrachten en leerlingen bij. Daarom is het goed om de Vreedzame School regelmatig onder de aandacht te brengen.

Subsidie voor scholen via Gezonde School

De Gezonde School heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor scholen die actief werken aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van de leerlingen. Je kunt de subsidie voor het opfrissen van de Vreedzame School, bijvoorbeeld door nieuwe lesmappen aan te schaffen of een training voor het schoolteam (gedeeltelijk) te bekostigen. Let op: de subsidie kun je aanvragen vanaf 7 maart t/m 19 april. Voor meer informatie over de subsidie, ga je naar de website van de Gezonde School.

Werken aan Vreedzame School vanuit NPO gelden

Naast de subsidie van de Gezonde School, kun je ook de NPO gelden inzetten voor de Vreedzame School. Op 25 februari kondigde minister Dennis Wiersma aan de bestedingstermijn van deze gelden te verlengen. Scholen kunnen dit geld besteden aan de invoering van de Vreedzame School. Ben je al een Vreedzame School? Dan zou je het geld kunnen inzetten op het opleiden van nieuwe leerkrachten, het opfrissen van de Vreedzame School of het invoeren van een extra module zoals leerlingmediatie, leerlingparticipatie en sociale veiligheid.

Opfristraining Vreedzame School van Klaarr

Is jouw school toe aan een opfrissing van de Vreedzame School? De onderwijsadviseurs van Klaarr verzorgen opfristrainingen die op maat gemaakt zijn voor jouw schoolteam. Voor meer informatie over deze training, kijk op de pagina van de Vreedzame School of neem direct contact op met Marianne Effting.

Marianne Effting is onderwijsadviseur bij Klaarr Educatie. Met haar achtergrond in het bewegingsonderwijs brengt ze letterlijk en figuurlijk dynamiek in de school.

Back To Top