Skip to content

Een onafhankelijke schoolanalyse

De nulmeting is de eerste stap van een onderwijs verbetertraject. Het is een onafhankelijke schoolanalyse waarbij ervaren onderwijsexperts van Klaarr de huidige situatie van de school in kaart brengen. Dat kan gaan om het in kaart brengen van de pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkracht, maar ook is een nulmeting geschikt voor verbetertrajecten rondom taal- en rekenonderwijs of kwaliteitszorg. Een nulmeting geeft je inzicht in waar je staat als school en als team waardoor je gerichter aan de slag gaat met verbeteringen in de school.

Waarom een nulmeting

  • Het geeft je inzicht in de huidige situatie en ontwikkelkansen
  • Het helpt teams bij het stellen van doelen
  • Het geeft je duidelijke aanknopingspunten voor een actieplan
  • Je kunt het effect van een interventie monitoren en vastleggen

Inzicht in verbeterpunten

In een nulmeting doen we observaties die we verwerken tot een complete analyse waarin we de uitdagingen en kansen voor ontwikkeling op een rijtje zetten. Deze analyse koppelen we terug aan de schoolleider en eventuele andere leden van het managementteam. Vervolgens presenteren we de uitkomsten aan het team en nemen we ze mee in het vormgeven van hun ontwikkeling. Wat betekenen deze resultaten? Waar kunnen en willen jullie op verder ontwikkelen? Hoe zouden jullie dat willen doen?

       

Plan met concrete verbeteringen

Het resultaat van de nulmeting is een plan van aanpak waarmee het team kan werken aan verbetering in de school. Door het team te betrekken bij het proces, ontstaat er draagvlak en dat is belangrijk voor het vormgeven van duurzame onderwijsoplossingen.

De vier stappen van de nulmeting

  • Kennismaking met schoolleider om doel van nulmeting helder te formuleren
  • Klassenbezoeken om de vaardigheden in kaart te brengen
  • Terugkoppeling analyse aan schoolleider en overige Mt-leden
  • Presentatie aan team en begeleiding richting een plan van aanpak

Testimonials

De nulmeting heeft ons geholpen om met een frisse blik naar onze instructievaardigheden te laten kijken. Door het team erbij te betrekken was iedereen gemotiveerd waardoor je meer draagvlak hebt om als school verder met de ontwikkelkansen aan de slag te gaan.

Anita van der Eng – Kindcentrum de Sparkel

Wil je een nulmeting voor jouw school?

Onze onderwijsadviseurs helpen je daar graag bij. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

Back To Top