Ons aanbod

Klaarr helpt scholen bij duurzame oplossingen in het onderwijs. Wij doen dit door middel van leerling onderzoek, coaching en training voor educatieprofessionals en organisatie advies.

Daarnaast verzorgen wij in de regio Verkeersprojecten op scholen en de kinderopvang. Ook begeleiden we zieke leerlingen in het onderwijs. 

Interim

Heeft u behoefte aan een tijdelijke interim professional door bijvoorbeeld ziekte, tijdelijke onderbezetting, hoge werkdruk of voor een bepaald project? Klaarr biedt interim professionals aan voor bestuurlijke functies, interne begeleiding, bouwcoördinator of voor de rol van (adjunct-) directeur/teamleider.

Klaarr testservice

Wij bieden voor kinderen van 2 tot 16 jaar een testservice aan voor het afnemen van diverse onderzoeken door onze psychologen en orthopedagogen.

Ondersteuningsadviseur (orthopedagoog of psycholoog) in uw school

Heeft u behoefte aan een orthopedagoog of psycholoog die met regelmaat in uw school te vinden is en toegankelijk is voor zowel de leerling, leerkracht, ouders, directie en intern begeleider in uw school? Klaarr biedt psychologen en orthopedagogen aan met veel ervaring in het onderwijs.

Professionalisering voor academies, besturen, scholen en netwerken

Wilt u met uw school of bestuur uw werknemers professionaliseren? Klaarr biedt verschillende soorten trainingen, workshops, lezingen of studiedagen aan.

Procesbegeleiders voor verandertrajecten

Klaarr ondersteunt, leidt, begeleidt en adviseert u bij deze processen als coach of procesbegeleider binnen uiteenlopende onderwerpen. 

Verkeerseducatie

Wij zijn partner van Verkeer & Meer. Achter Verkeer & Meer staan gedreven professionals van Klaarr. Samen met gemeenten, scholen en vele anderen werken we aan het verhogen van de verkeersveiligheid in onze regio.

BL!NK-UIT

BL!NK-UIT is een kenniscentrum op het gebied van (hoog)begaafdheid. BL!NK-UIT zet het (hoog)begaafde kind centraal. Wij denken hierbij zoveel mogelijk in kansen en mogelijkheden en zo min mogelijk in problemen en beperkingen.