Kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig en leergierig. Ze leren via spel en activiteiten. Kleuters leren vooral in situaties waarin ze worden uitgedaagd om oplossingen te zoeken die tot inzichten en kennis leiden en begrippen versterken. Interactie en een betekenisvolle leeromgeving zijn dus heel belangrijk. Daarom heeft het onderwijs aan kleuters een eigen dynamiek. Hoe kunt u met een beredeneerd aanbod goed op hun leefwereld aansluiten en ze tegelijkertijd uitnodigen en laten leren? Wij denken graag met u mee in de vorm van coaching en/of trainingen. 

Specialisten


Sharon Prins

Sharon Prins

Onderwijsadviseur
E s.prins@klaarr.nl
T 06-25 730 946