-Klassenmanagement- Klassenmanagement is een term voor alle maatregelen die een leerkracht neemt om een klimaat te scheppen waarin leerlingen met succes kunnen leren en werken.

Er is aangetoond dat leerkrachten die hun klas goed georganiseerd hebben ook betere leerresultaten bij de kinderen bewerkstelligen. Deze leerkrachten slagen erin problemen te voorkómen. Ze hebben overzicht over de klas en kunnen hun aandacht over meerdere zaken tegelijk verdelen.

Wij kunnen uw team of leerkrachten helpen om het klassenmanagement op orde te krijgen. We bekijken waar kansen liggen voor verbetering en coachen teams of leerkrachten in de wijze waarop zij kun klas effectiever kunnen organiseren.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specialisten


Irma Jacet

Irma Jacet

Onderwijsadviseur / Beleidsmedewerker
E [email protected]
T 06-25730949
Sharon Prins

Sharon Prins

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 946