Werken aan de ontwikkeling van de woordenschat van alle leerlingen op de basisschool; het staat
op de agenda van veel scholen. Voor een grote groep leerlingen, van groep 1 tot en met groep 8,
gaat het uitbreiden en grondig verdiepen van de woordenschat niet vanzelf. Door een beperkte woordenschat komen bij die leerlingen de verwerving en verwerking van nieuwe kennis onder druk te staan, met alle gevolgen van dien voor het functioneren in de huidige kennismaatschappij.
Het boek “Op Woordenjacht” laat zien hoe je kansen kunt grijpen en kansen kunt creëren voor alle kinderen in alle groepen. Dit kan in de taalles, in kringgesprekken, tijdens de geschiedenisles, eigenlijk de hele schooldag door.
Wij gaan uit van de verschillende handvatten uit “Op Woordenjacht” om in de onderwijspraktijk woordenschatdidactiek op te pakken.
Het gaat om drie zaken:
1.     het werken met grafische modellen;
2.     het werken met routines;
3.     het inzetten van coöperatieve werkvormen.
Deze drie sporen zijn elk op zichzelf al krachtig, maar combinaties ervan dragen nog sterker bij aan effectief woordenschatonderwijs.

https://woordenjacht.nl/

Voor scholen en besturen kunnen wij bijeenkomsten, consults en/of klassenconsultaties organiseren om aan de slag te gaan met “Op Woordenjacht”/ uw woordenschatonderwijs. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Specialisten


Irma Jacet

Irma Jacet

Onderwijsadviseur / Beleidsmedewerker
E [email protected]
T 06-25730949
drs. Inez Molenaar

drs. Inez Molenaar

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 944