Goede leesvaardigheid betekent lezen met begrip. Zonder begrijpen is er geen leren. Wat kunt u doen om uw begrijpend leesonderwijs te verbeteren? Hoe maakt u van lezende kinderen begrijpende lezers? Hoe zorgt u ervoor dat alle componenten die een rol spelen bij begrijpend lezen aanbod komen? Welke vaardigheden vraagt dit van de leerkracht. Hoe zorgt u voor een goede opbouw van de les begrijpend lezen? Hoe krijgt u zicht op de leesontwikkeling van kinderen?

Voor scholen en besturen kunnen wij bijeenkomsten, consults en/of klassenconsultaties organiseren om aan de slag te gaan met het verbeteren van de resultaten op het gebied van begrijpend lezen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specialisten


drs. Inez Molenaar

drs. Inez Molenaar

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 944