Goed onderwijs in begrijpend luisteren in de onderbouw. Hoe pak je dat aan?
Je bent effectief bezig wanneer je veel kansen voor taalontwikkeling creëert. Dat doe je onder andere door:
•            interactief en hardopdenkend voor te lezen;
•            voor te lezen uit betekenisvolle teksten;
•            fictie en non-fictie te gebruiken.
Het denken van kinderen over de inhoud van teksten, wordt gestimuleerd door vragen te stellen. De Taxonomie van Bloom, uitwerking 21e eeuw ( Andersen & Kratwohl, 2001) is een denkkader om naast de wie, wat, waar, wanneer vragen, ook andere vragen te stellen die het diepere denken stimuleren.
•            Vraag jezelf eens af welke vragen je stelt voor, tijdens en na het lezen van een tekst?
•            Welke uitdagende en passende vervolgvragen stel je daarbij?
•            Wanneer geef je de gelegenheid om de kinderen in duo’s over een vraag te laten denken?
•            Geef je suggesties waarbij je een relatie met de tekst legt om het denken te stimuleren?
De cyclus interactief voorlezen is een praktische uitwerking en bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1: Introductie prentenboek
Stap 2: Voorlezen: nadruk op kernwoorden
Stap 3: Voorlezen: aandacht voor de verhaallijn
Stap 4: Doorgaan op thema met andere boeken en verwerkingsactiviteiten
Stap 5: Napraten over het boek

Voor scholen en besturen kunnen wij bijeenkomsten, consults en/of klassenconsultaties organiseren om aan de slag te gaan met de cyclus interactief voorlezen/begrijpend luisteren. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specialisten


drs. Inez Molenaar

drs. Inez Molenaar

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 944