Wij kunnen u adviseren bij het ondersteunen van leesproblemen en dyslexie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Connect/RALFI-lezen en Handelingsplannen
Connect en RALFI-lezen zijn methodieken voor het leren lezen door kinderen met leesproblemen en dyslexie. 
Als een leerling uitvalt bij het leesonderwijs en er ontstaat een vermoeden van dyslexie (EED), dient er op school extra ondersteuning te worden geboden op ondersteuningsniveau 2 en 3. Immers, hardnekkigheid blijkt als er extra planmatige en intensieve didactische maatregelen zijn geboden en deze nauwelijks tot resultaat leiden. De school voldoet aan ondersteuningsniveau 3 als zij gebruik maakt van Connect en RALFI-lezen.
De implementatie van Connect en RALFI-lezen kan naar wens van de school en/of bestuur worden ingevuld. Hierbij kunt u denken aan:
·    Voorlichting over Connect en/of RALFI-lezen
·    Ondersteunen bij signaleren en screenen van leerlingen
·    Opleiden van leerkrachten en/of onderwijsassistenten
·    Voorlichting geven aan ouders
·    Aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van het lees- en spellingonderwijs op niveau 1 en 2.

Bouw!
Bouw! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen kunnen worden. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen en vrijwilligers kunnen als tutor fungeren (zie https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw)

Bouw! is het meest succesvol wanneer het goed geïmplementeerd wordt op school. Wij kunnen uw school helpen bij de implementatie. Deze implementatie kan naar wens van de school en/of bestuur worden ingevuld. Hierbij kunt u denken aan:
·   Voorlichting over Bouw!
·   Ondersteunen bij signaleren en screenen van risicoleerlingen
·   Opleiden van tutoren
·   Voorlichting geven aan ouders
·   Tussentijdse en eindevaluatie
·   Aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van het lees- en spellingonderwijs op niveau 1 en 2
·   Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor gebruikers van Bouw!

Klaarr is gecertificeerd door Lexima om Bouw! te implementeren. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specialisten


drs. Gesien Amesz

drs. Gesien Amesz

GZ-psycholoog
E [email protected]
T 0299-783400
drs. Inez Molenaar

drs. Inez Molenaar

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 944