Vanaf groep 4 neemt de tijd die aan zaakvakken wordt besteed elk jaar toe. Leerlingen werken volop aan het vergroten van hun kennis van de wereld. Ze zijn daarbij veel bezig met mondelingen en schriftelijke taalactiviteiten. Wat is nu precies de impact van die talige component bij zaakonderwijs? Hoe kun je in die onderwijstijd ook effectief aan taalstimulering werken? Hoe kun je handen en voeten geven aan de versterkende functie die (lees)woordenschat, begrijpend lezen en onderzoekend leren kunnen hebben voor zaakvakonderwijs?

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/brochures/2016/01/25/brochure-wereldorientatie-in-de-kijker

Op schoolniveau kunnen wij bijeenkomsten, consults en/of klassenconsultaties organiseren om uw taalonderwijs en zaakvakonderwijs te integreren. Voor besturen kunnen wij netwerkbijeenkomsten organiseren.

Specialisten


drs. Inez Molenaar

drs. Inez Molenaar

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 944