Handelingsgericht werken (HGW) is al jaren het uitgangspunt voor passend onderwijs in het basisonderwijs. Inmiddels heeft HGW zich doorontwikkeld en is het eerste uitgangspunt bij HGW doelgericht werken geworden. Dit impliceert niet alleen een handelingsgerichte cyclus, maar ook een opbrengstgerichte.
De intern begeleider heeft in samenspraak met de schoolleider een belangrijke rol in het aansturen van handelings- én opbrengstgericht onderwijs binnen de school. Het is de basis voor de ondersteuningsstructuur binnen de school die is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie. Van elke school wordt op dit moment verwacht dat het zijn eigen ambities (opbrengsten) opstelt op basis van de referentieniveaus (1F/2F/1S) en dat inzichtelijk is hoe er gewerkt wordt aan het behalen van de gestelde doelen.
Heeft u vragen hoe als school de eigen ambities op te stellen en passend onderwijs te verzorgen op school-, groeps- en leerlingniveau? Of vraagt u zich af hoe uw schoolopbrengsten gedegen te analyseren met het team, zodat er concreet en gezamenlijk aan verbeteringen gewerkt kan worden om het onderwijs nóg passender te maken? Ook voor deze vragen kunt u terecht bij Klaarr.

Specialisten


Irma Jacet

Irma Jacet

Onderwijsadviseur / Beleidsmedewerker
E [email protected]
T 06-25730949