De school kan een adviseur van Klaarr inschakelen voor ondersteuning bij de begeleiding hun leerlingen. Er kan dan gekozen worden voor een psychologisch onderzoek. Vaak wordt als onderdeel van het psychologisch onderzoek een intelligentietest afgenomen. De leerling moet hiervoor vragen beantwoorden en/ of praktische opdrachten uitvoeren. Hiermee kan een beeld worden verkregen van zijn of haar leermogelijkheden, de sterke en minder sterke kanten. Ook krijgen wij een indruk van de werkhouding, aandacht/concentratie, taakaanpak, omgaan met falen etc.
Naast het intelligentieonderzoek kan ook onderzoek gedaan worden naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het gaat dan bijvoorbeeld over onzekerheid/ faalangst, hyperactiviteit, problemen in het aangaan van contacten met leeftijdgenoten etc.
Wij vinden het van belang om ook een goed beeld te krijgen van hoe kinderen zelf het naar school gaan en de omgang met leeftijdgenoten ervaren. Dit levert vaak hele waardevolle informatie op voor de verdere begeleiding van kinderen! In gesprekken met kinderen komen vaak al hele bruikbare oplossingen naar voren.
Na het onderzoek worden de resultaten beschreven in een verslag. In het verslag wordt aangegeven wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn en zal een aantal adviezen worden gegeven. Het verslag wordt met de ouders besproken en vervolgens (met toestemming van de ouders) ook met de school. Het doel van deze bespreking is om gezamenlijk te komen tot de juiste aanpak op school en thuis. In sommige gevallen kan ook nog doorverwezen worden naar bijvoorbeeld jeugdhulpinstanties, logopedie of fysiotherapie.

Specialisten


Anja Schouten-Borgemeester, MSc

Anja Schouten-Borgemeester, MSc

Psycholoog NIP
E [email protected]
T 06-25 730 937
drs. Anke van Erp

drs. Anke van Erp

Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
E [email protected]
T 06-25730933
Fleur Noom, Msc

Fleur Noom, Msc

Orthopedagoog
E [email protected]
T 06-25 730 951
drs. Heleen Zaal

drs. Heleen Zaal

GZ-psycholoog
E [email protected]
T 06-25 730 943