"De basis van Daltononderwijs is vertrouwen".
Dalton gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving. Dalton voedt op tot een democratische grondhouding. Daltonscholen kiezen in de eerste plaats voor de ontwikkeling van de jonge mens en geven vervolgens aandacht aan de maatschappelijke mogelijkheden die met de kerndoelen worden geschapen. 
Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven. In een Daltonschool overheerst het respect voor de leerling als mens. Het kind is in staat tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling en wordt daardoor ook bij het leren serieus genomen. Daltonscholen vertrouwen hun leerlingen in het verantwoord te werk gaan en hebben daarop ook hun schoolorganisatie gebaseerd. 

Wij ondersteunen u graag bij de implementatie of bij het versterken van Daltononderwijs. Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden.


Specialisten


Sharon Prins

Sharon Prins

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 946