Met Looqin (procesgericht kindvolgsysteem) kun je de brede ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar (kinderopvang) en van 4-12 jaar (basisonderwijs) in beeld brengen. De combinatie van Looqin KO en Looqin PO biedt een integraal systeem dat de doorgaande ontwikkelingslijn van jonge kinderen optimaal waarborgt en de communicatie en overdracht tussen voorschoolse organisaties en het Primair Onderwijs vereenvoudigt. Dit is onder andere voor kindcentra een zeer waardevolle oplossing.

Vanuit Klaarr kunnen we de implementatie van Looqin verzorgen. Als scholen overwegen om een nieuw kindvolgsysteem aan te schaffen kunnen wij meedenken over de inzet van Looqin binnen de school als observatie- en registratiesysteem.

Specialisten


Sharon Prins

Sharon Prins

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 946