De taken van de intern begeleider (IB-er) zijn veelomvattend en vragen kennis en vaardigheden op een breed terrein. De IB-er van dit moment moet zowel kenniscoördinator als verbinder, coach, innovator en partner van de schoolleider zijn. Het is dan ook niet meer dan logisch dat je als IB-er tegen dingen aanloopt waar je zo één, twee, drie het antwoord niet op weet of waarbij je behoefte hebt aan reflectie met iemand van buiten de school.  
Vind je het prettig om eens te sparren over jouw werkzaamheden in algemene zin of heb je ondersteuning nodig op een specifiek gebied, Klaarr biedt ondersteuning op maat voor alle vragen die je als IB-er tegen komt. Bijvoorbeeld rondom de vormgeving van de ondersteuningsstructuur in de school, de ontwikkeling van het team hierin of groepsbesprekingen waarbij het eigenaarschap van de leerkracht wordt vergroot. Voor al dit soort en andere vragen, zoals de onderwerpen hieronder, kunt u bij Klaarr terecht.