Ook als ouder(s) kun je met veel vragen zitten met betrekking tot je kind. Hoe kun je je kind goed begeleiden in de thuissituatie als er sprake lijkt te zijn van (hoog)begaafdheid, wat doe je als je kind zich thuis anders gedraagt dan op school en hoe kun je het gesprek aangaan met school waarbij er een goede samenwerking ontstaat tussen ouders en school. Ook bij deze vraagstukken kan Blink-Uit een rol spelen.

Meer informatie?
Neem contact op met Klaarr, afdeling BL!NK-UIT: