Kinderen met een hoge intelligentie kunnen diverse problemen ervaren. Naast hun snelle en andere manier van denken, kan er ook sprake zijn van vermoedens van psychische stoornissen zoals een aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis, een autismespectrumstoornis of een specifieke leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie. Er kan in zo’n geval sprake zijn van ‘twice exceptional’ kinderen oftewel ‘dubbel bijzondere’ kinderen.

Bij deze kinderen is het van belang om niet alleen vanuit de visie van de psychische stoornis te kijken, maar ook de hoge intelligentie in acht te nemen. Is de mogelijke psychische stoornis de oorzaak van het gerapporteerde probleem of een onvoldoende passend aanbod met betrekking tot de hoge intelligentie? Het is van belang dit kritisch te onderzoeken om een misdiagnose te voorkomen en kinderen de juiste begeleiding te bieden. Hierdoor kunnen tevens de juiste adviezen voor ouders en leerkrachten gegeven worden, zodat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en opgroeien.

Om GGZ-instellingen hierin te kunnen begeleiden, bieden we zowel consulten aan waarin wij meedenken binnen het diagnostisch traject, als scholingsmogelijkheden.

Meer informatie?
Neem contact op met Klaarr, afdeling BL!NK-UIT: