De kracht van Action Learning

Vraagstukken waar organisaties nu mee worstelen gaan niet langer over plannen, beslissen, controleren en uitvoeren maar vooral over de vraag hoe zij mensen mee krijgen in de verandering.
Het feit dat er meer zelfreflectie, samenwerkende vaardigheden én rollen nodig zijn maakt het ontwikkelproces van alle betrokkenen niet gemakkelijk. De gedachte van Action Learning is dat leren, doen en ervaren cruciaal zijn in het succes naar leren en presteren.
Action Learning is een uitgelezen leerfilosofie voor organisatieontwikkeling, gericht op individuele en collectieve verandering en in het verlengde daarvan op verandering van gedrag in teams.

Wij bieden trainingen aan voor leerkrachten, teams, besturen, directies etc. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bekijk ook het artikel van Irma Jacet, adviseur Klaarr Educatie:
https://actionlearningacademy.nl/organisatie/artikelen/action-learning-kan-ook-met-kinderen/

Specialisten


Irma Jacet

Irma Jacet

Onderwijsadviseur / Beleidsmedewerker
E [email protected]
T 06-25730949