Wij kunnen u begeleiden bij gerichte vragen ter voorbereiding van het inspectieonderzoek. Het team meenemen in het proces, het begeleiden van IB en directie ter voorbereiding van de inspectie zijn onder andere mogelijkheden die wij kunnen bieden. Deze begeleiding is altijd op maat en passend in de school. Dit kan mogelijk ook ondersteund worden met het gebruik van de Monitor Goed Onderwijs.

Inspectieproof met de Monitor Goed Onderwijs (MGO). De onderwijsinspectie hanteert een kernkader om scholen te beoordelen. In dit kernkader zijn kwaliteitsaspecten en indicatoren geformuleerd. De MGO biedt scholen de mogelijkheid om de eigen status per indicator bij te houden en alle bewijsstukken overzichtelijk te ordenen. Daarnaast zijn er een aantal sjablonen en instrumenten opgenomen die scholen kunnen gebruiken bij de bewijsvoering. Zie ook: www.monitorgoedonderwijs.nl. Klaarr ondersteunt u graag bij de implementatie.

Referentie - Stichting CSO Apeldoorn:
De afgelopen maanden hebben wij CSO Apeldoorn mogen begeleiden met hun traject met Zicht op verbetering middels de monitor Goed Onderwijs. Onderstaand leest u de ervaringen van hen.

Monitor Goed Onderwijs
Stichting CSO Apeldoorn voert het bevoegd gezag over drie scholen:
Een school voor speciaal basisonderwijs: De Prinsenhof, een school voor speciaal onderwijs (cluster 3): De Zonnehoek en een school voor praktijkonderwijs: De Boog. Drie scholen gespecialiseerd in een passend aanbod voor een specifieke doelgroep waar wij met hart en expertise leer- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor leerlingen van 4 t/m 19 jaar met een specifieke onderwijskundige en/of ondersteuningsbehoefte.
CSO kiest voor het gebruik van de Monitor Goed Onderwijs als systematiek voor beschrijving en borging van de eigen onderwijskwaliteit. De MGO is een gestandaardiseerd kwaliteitszorgsysteem waarin alle aspecten van onderwijskwaliteit conform de inspectiestandaarden beschreven worden. CSO scholen gebruiken sinds 2018 de Monitor Goed Onderwijs (MGO). Alle velden van de MGO worden waar mogelijk op bestuurs- en schoolniveau gevuld en toegelicht met bijlagen. De Monitor biedt de mogelijkheid eigen keuzes te verantwoorden en op onderdelen een eigen normering aan te brengen.
De volgende argumenten speelden een rol bij de keuze voor de Monitor:
-         het instrument is bruikbaar voor alle onderwijsvormen. In onze organisatie met een SBAO-school, een SO-school en een school voor Praktijkonderwijs is een uniform instrument wezenlijk om het gesprek over monitoring van kwaliteit gezamenlijk te kunnen voeren.
-         Het instrument biedt en heldere ordening en is op maat afgestemd voor de onderscheiden schooltypen en biedt mogelijkheid onszelf de maat te nemen bij de onderscheiden indicatoren. Schooloverstijgende activiteiten kunnen op basis van de monitor worden ingezet. Een auditgroep kan op CSO niveau met de MGO werken.
-         De MGO is een krachtig instrument voor zelfevaluatie. Onze scholen laten zien welke kwaliteitsaspecten op orde zijn en welke aandacht vragen. Het geeft inzicht in en antwoord op de vraag of we de dingen ‘goed’ doen. Scholen kunnen hun eigen kwaliteitsnormen en indicatoren toevoegen en zichzelf de maat nemen. 
-         De MGO levert input voor schoolplanplanning en de opstelling van de jaarplannen. De MGO levert kengetallen en informatie over de ontwikkelthema’s.
De Monitor Goed onderwijs is de bodem onder ons kwaliteitsbeleid. Met de Monitor Goed Onderwijs houden onze scholen de eigen status per indicator bij en kunnen alle bewijsstukken overzichtelijk ordenen. Daarnaast is er een aantal sjablonen en instrumenten opgenomen die scholen kunnen gebruiken bij de bewijsvoering. De onderwijsinspectie krijgt ter voorbereiding op een inspectiebezoek toegang tot de Monitor Goed Onderwijs en kan alle bewijsstukken van de school per indicator inzien. De monitor toont de status vanuit het perspectief van de school ter voorbereiding op het bezoek van de onderwijsinspectie. Zowel door de scholen als door de inspectie is deze werkwijze bijzonder gewaardeerd. 

Specialisten


Irma Jacet

Irma Jacet

Onderwijsadviseur / Beleidsmedewerker
E [email protected]
T 06-25730949
Ellen Nijhof - Scalé

Ellen Nijhof - Scalé

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 953
Sharon Prins

Sharon Prins

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 946