Van werkdruk naar werkplezier
Dagelijks hebben scholen te maken met uiteenlopende uitdagingen. Als leerkracht of schoolleider wil je deze problemen zo snel mogelijk oplossen. Het gevaar is echter dat deze problemen worden opgelost, zonder dat helder is wat het échte probleem is. Het gevolg hiervan is dat er veel korte termijn oplossingen in scholen worden geïmplementeerd wat uiteindelijk werkdruk veroorzaakt.
Omdat het werkdruk probleem veelal complex is kan er naar ons idee nooit een eenduidig aanbod of oplossing zijn om scholen met een hoge werkdruk te helpen. Wat kunnen wij dan wel? Klaarr kan de school (leider en team) inzicht geven welke facetten in de school de werkdruk doen veroorzaken. Samen ontdekken we wat het werkelijke probleem achter de werkdruk is. Daarna bekijken we wat een passende duurzame oplossing hierbij is en ondersteunen wij u bij de implementatie hiervan.
Sommige deelproblemen zullen kunnen worden opgelost door een efficiency slag in de organisatie van de school te maken. Andere door de basis kwaliteit beter op orde te hebben en met elkaar de juiste keuzes te maken in veranderingen. Hierbij is het van belang de schoolleider en leerkrachten te trainen om pas in de oplossing te stappen als het probleem écht helder is. Op die manier kun je vanuit een efficiënte organisatie doelgericht duurzaam en met draagvlak problemen oplossen en veranderingen implementeren. Dit zal op korte termijn een verlichting geven in de werkdruk en het werkplezier doen stijgen.
Ook Klaarr met werkdruk, neem contact op!

Specialisten


Irma Jacet

Irma Jacet

Onderwijsadviseur / Beleidsmedewerker
E [email protected]
T 06-25730949
Ellen Nijhof - Scalé

Ellen Nijhof - Scalé

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 953
Sharon Prins

Sharon Prins

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 946