Is het noodzakelijk om teamvergaderingen te hebben? Wanneer wel en wanneer niet? Wie is hierbij aanwezig? Welke punten worden ingebracht? Doe je dagelijks wel of geen briefing? Wat voegt het toe aan het primaire proces?

Binnen de school is tijd kostbaar en wil je deze zo effectief mogelijk inzetten ten aanzien van het primaire proces. Een efficiënte overlegstructuur kan hier aan bijdragen. Een efficiënte overleg structuur staat veelal niet op zichzelf het hangt samen met de manier waarop de school is georganiseerd.

Wij kunnen met u meedenken en u adviseren om de kwaliteit van overleg en overlegstructuur te verbeteren en hierin een efficiency slag te maken. Neem contact met ons op voor meer informatie.


Specialisten


Irma Jacet

Irma Jacet

Onderwijsadviseur / Beleidsmedewerker
E [email protected]
T 06-25730949
Ellen Nijhof - Scalé

Ellen Nijhof - Scalé

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 953