Wij zien dat de druk soms tijdelijk hoog kan oplopen in het onderwijs, waardoor onderwijsprofessionals niet meer in staat zijn om op afstand (meta-niveau) naar het werk te kijken en de werkelijkheid te begrijpen. Er wordt ad hoc ingegrepen, wat voor kortdurende successen zorgt, waardoor de werkdruk snel verder stijgt. Klaarr wil bij voorkeur preventief ondersteunen zodat medewerkers vitaal hun werk kunnen uitvoeren nu en in de toekomst en keuzes kunnen maken die effectief zijn voor de lange termijn.

Een onafhankelijke adviseur/ coach kan hierbij helpen door goede vragen te stellen waardoor je met een afstand weer even naar de situatie kan kijken. En gevraagd ook adviezen kan geven in bepaalde situaties, samen te sparren en wellicht ook aan bepaalde projecten samen te werken.

Van het meeschrijven van het schoolplan of -gids, het aanvragen van een subsidie, het voorbereiden op de inspectie, het analyseren van de opbrengsten, het coachen van collegae, het co-teachen. het efficiënt organiseren van de school tot het tijdelijk overnemen van een school behoren allemaal tot de mogelijkheden.

Wij stemmen graag de behoefte met u af. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specialisten


Irma Jacet

Irma Jacet

Onderwijsadviseur / Beleidsmedewerker
E [email protected]
T 06-25730949
Ellen Nijhof - Scalé

Ellen Nijhof - Scalé

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 953