Klaarr biedt individuele coach trajecten voor de verschillende rollen binnen besturen, scholen, kinderdagverblijven en BSO’s. Van bestuurder, (adjunct-)directeur, pedagogisch medewerker, onderwijsassistent, bouwcoördinator tot de leerkracht. Coaching zorgt voor gerichte verbetering van vaardigheden en het integreren van nieuwe vaardigheden in de dagelijkse praktijk. Wij bieden voor alle rollen maatwerk, passend bij de persoon en ambities van de organisatie.
Er zijn veel verschillende manieren van coachen, bijvoorbeeld:
-    De coach als sparringspartner: om te komen tot reflectie en de inzet van andere strategieën is het goed om met een professional te sparren over allerlei lopende zaken. De vragen die worden gesteld zetten u tot nadenken en reflectie en zorgen ervoor dat u bewust even het stapje achteruit neemt om het gehele systeem weer goed te kunnen overzien. 
-    Door co-teaching en/of lesson study: samen bereiden de professional en de coach de werkzaamheden voor en voeren ze deze uit. Ook kan de coach de professional gelegenheid geven om bepaalde zaken te observeren, zelf een voorbeeld geven etc. Uiteraard met het doel dat de nieuwe vaardigheden worden toegepast in de daarop volgende lessen.
-    Groepsbezoeken en nagesprekken: dit zijn korte, gerichte klassenbezoeken, waarna er direct een nagesprek plaatsvindt en gericht goede en nog te ontwikkelen vaardigheden worden benoemd. Dit kan met of zonder de inzet van beelden.
Uiteraard zijn er ook andere vormen van coaching mogelijk. Belangrijk is dat het passend is bij de persoon en organisatie. Bovenstaande trajecten kunnen uiteraard ook schoolbreed worden toegepast, voor bijvoorbeeld het inzetten van een verandering in de school.

Specialisten


Coen van den Broek

Coen van den Broek

Onderwijsadviseur
E c.vandenbroek@klaarr.nl
T 06-25 730 936
Ellen Nijhof - Scalé

Ellen Nijhof - Scalé

Onderwijsadviseur
E e.nijhof@klaarr.nl
T 06-25 730 953
Msc. Fleur Noom

Msc. Fleur Noom

Orthopedagoog
E info@klaarr.nl
T 0299-783400
drs. Martijn van Baarsen

drs. Martijn van Baarsen

Orthopedagoog / Onderwijsadviseur
E info@klaarr.nl
T 0299-783 400
Sharon Prins

Sharon Prins

Onderwijsadviseur
E s.prins@klaarr.nl
T 06-25 730 946
Marianne Effting

Marianne Effting

Specialist bewegingsonderwijs / Uitvoerder verkeersprojecten
E m.effting@klaarr.nl
T 06-25 730 932