Gespecialiseerde gedragswetenschappers van Klaarr kunnen neuropsychologisch onderzoek uitvoeren, afgestemd op de vragen/ wensen van de school en de ouders. Het betreft de leeftijdsgroep van 4 tot 16 jaar. In sommige gevallen gaat het om onderzoek volgend op intelligentieonderzoek, maar het kan ook om een opzichzelfstaand onderzoek gaan.
 
Wanneer denk je aan neuropsychologisch onderzoek?
Je hebt de indruk dat een kind meer zou moeten kunnen dan “eruit komt”, maar wat je doet om het kind hierin te begeleiden, werkt onvoldoende. Je merkt dat een kind er zelf ook last van heeft. Het heeft bijvoorbeeld problemen met denken, onthouden, concentreren, plannen of organiseren. Of met de motoriek, het sturen van het eigen gedrag of het reguleren van emoties.
 
Wat wordt er gedaan bij een neuropsychologisch onderzoek? 
Afhankelijk van de vraag wordt er onderzoek gedaan naar de plannings- en uitvoeringsvaardigheden (executieve functies), het geheugen, de aandacht en concentratie, de emotie en motivatie, de verbale functies, de waarnemingsfuncties, de constructieve functies, de motorische functies en de snelheid van informatieverwerking. 
 
Wat is het doel van neuropsychologisch onderzoek?
De sterke en zwakke kanten (neuropsychologische functies) van het kind worden in kaart gebracht met als doel tot concrete, handelingsgerichte suggesties voor school en ouders te komen. Met deze informatie kun je leerproblemen of gedragsproblemen gerichter bijsturen en het onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk aan laten sluiten bij de behoeften en de mogelijkheden van het kind. 

Specialisten


drs. Anke van Erp

drs. Anke van Erp

Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
E [email protected]
T 06-25730933