Kinderen zijn op school dagelijks met rekenen bezig en komen ook steeds meer rekensituaties tegen buiten school. Soms gaat het rekenen echter niet vanzelf en is het hard werken om de juiste begeleiding te bieden om het kind zich te laten blijven ontwikkelen. Zodra die vooruitgang niet volgens plan verloopt en het onduidelijk is waardoor de ontwikkeling uitblijft, kan handelingsgericht rekenonderzoek meer inzicht bieden in de oorzaak daarvan. Als duidelijk is wat er wel lukt en met welke middelen, kan het onderwijs voor het kind in de klas nog beter afgestemd worden. De rekenspecialist werkt een dagdeel met het kind, op basis van de inzichten van het landelijk protocol ‘Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)’. Hierna wordt er samen met ouders en school een plan gemaakt voor het rekenonderwijs aan het kind.

Soms blijkt dat zelfs dit niet voldoende oplevert en zijn er signalen dat er mogelijk sprake is van een rekenstoornis/dyscalculie. Wanneer de rekenproblemen hardnekkig zijn en er een groot verschil is tussen wat men over het algemeen van het kind verwacht en zijn rekenprestaties (ook ten opzichte van de prestaties op andere vakken), kan het helpend zijn om breder te kijken naar mogelijke verklarende of versterkende factoren die het rekenen beïnvloeden. Dit gebeurt in 2 dagdelen, gericht op het achterhalen van de rekenproblemen en al dan niet vaststellen van dyscalculie. Naast die duidelijkheid zijn het kind en zijn leerkracht natuurlijk vooral gebaat bij de acties daarna. In het nagesprek met school en ouders wordt dan ook met name besproken hoe het rekenonderwijs voor het kind zo goed mogelijk kan worden ingericht binnen de mogelijkheden van de school.

Onze rekenspecialisten kunnen ook geraadpleegd worden in een consultatie als er nog geen sprake is van een onderzoeksvraag, maar wel een hulpvraag van de leerkracht. 

Specialisten


Anja Schouten-Borgemeester, MSc

Anja Schouten-Borgemeester, MSc

Psycholoog NIP
E [email protected]
T 06-25 730 937
drs. Anke van Erp

drs. Anke van Erp

Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
E [email protected]
T 06-25730933