Dyslexieonderzoek kan worden gedaan wanneer kinderen, ondanks goede en langdurige hulp op school, onvoldoende vorderingen laten zien op het gebied van lezen en spellen. Het lezen en spellen en vaardigheden die van belang zijn om te kunnen leren lezen en spellen, worden onderzocht. Ook wordt een intelligentieonderzoek afgenomen, om te bekijken of er geen sprake is van een breder probleem. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag of er sprake is van dyslexie en op de vraag op welke manier het kind het best verder begeleid kan worden. Als er sprake is van dyslexie, wordt er ook een dyslexieverklaring afgegeven.
Bij vaststellen van dyslexie wordt uitgegaan van de definitie van dyslexie, zoals die door Stichting Dyslexie Nederland is opgesteld: “Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking”.

Specialisten


Anja Schouten-Borgemeester, MSc

Anja Schouten-Borgemeester, MSc

Psycholoog NIP
E [email protected]
T 06-25 730 937
drs. Anke van Erp

drs. Anke van Erp

Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
E [email protected]
T 06-25730933
Fleur Noom, Msc

Fleur Noom, Msc

Orthopedagoog
E [email protected]
T 06-25 730 951
drs. Heleen Zaal

drs. Heleen Zaal

GZ-psycholoog
E [email protected]
T 06-25 730 943