Soms heb je als leerkracht of ouder de behoefte om meer inzicht te krijgen in het functioneren van een (hoog)begaafd kind. Denk aan meer inzicht omtrent de motivatie, de prestaties, leren leren, de sociale aansluiting bij andere kinderen of over het gedrag.

Onderzoek naar hoogbegaafdheid
Ook als het kind op school geen probleemgedrag vertoont, maar ouders in de thuissituatie merken dat het kind niet goed in zijn vel lijkt te zitten waarbij vermoedens van (hoog)begaafdheid zijn, kan onderzoek wenselijk zijn.

Intelligentie onderzoek bij hoogbegaafde kinderen
Bij vermoedens van (hoog)begaafdheid kan de behoefte ontstaan om duidelijkheid te verkrijgen over de intelligentie van kinderen. Diverse praktijken en instellingen bieden de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de intelligentie van kinderen. Op deze wijze kan een betrouwbare inschatting gemaakt worden van de cognitieve mogelijkheden uw kind of leerling.

De relevantie van intelligentie onderzoek
Het is belangrijk om na te gaan of een intelligentie onderzoek in het belang is van het kind. Indien er vermoedens zijn van een hoge intelligentie, het kind goed tot ontwikkeling lijkt te komen en de school voldoende kan aansluiten bij de behoeftes van kinderen, kan afgevraagd worden of nader onderzoek naar de intelligentie dan wel (hoog)begaafdheid wenselijk is.

Het is van belang na te gaan in hoeverre onderzoek helpend kan zijn. Wat wil je met de resultaten? Als een onderzoek enkel uitgevoerd wordt om vermoedens te bevestigen en door te gaan met wat al werkt, is het de vraag of een onderzoek zinvol is. Het is dan mogelijk een onnodige belasting van uw kind of leerling.

Zorgen over de ontwikkeling van een hoogbegaafd kind
Indien school of ouders signalen zien van (hoog)begaafdheid en zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind op school wat mogelijk te maken heeft met (hoog)begaafdheid, kan onderzoek wel zinvol zijn. Er kan gedacht worden aan zorgen omtrent de motivatie, de prestaties (onderpresteren), leren leren, de sociale aansluiting bij andere kinderen of over het gedrag.

Ook als het kind op school geen probleemgedrag vertoont, maar ouders in de thuissituatie merken dat het kind niet goed in zijn vel lijkt te zitten waarbij vermoedens van (hoog)begaafdheid zijn, kan onderzoek wenselijk zijn.

De uitkomsten van een onderzoek kunnen dan ondersteunen bij de vervolgstappen die genomen kunnen worden, waarmee het kind zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Hierbij is het echter van belang niet alleen te richten op de intelligentie alleen, maar juist een uitgebreider, specialistisch onderzoek uit te voeren.

Meer informatie
Neem contact op met Klaarr, afdeling BL!NK-UIT:

Specialisten


Anja Schouten-Borgemeester, MSc

Anja Schouten-Borgemeester, MSc

Psycholoog NIP
E [email protected]
T 06-25 730 937
Fleur Noom, Msc

Fleur Noom, Msc

Orthopedagoog
E [email protected]
T 06-25 730 951