Soms heb je als leerkracht of ouder de behoefte om meer inzicht te krijgen in het functioneren van een (hoog)begaafd kind. Er kan gedacht worden aan meer inzicht omtrent de motivatie, de prestaties (onderpresteren), leren leren, de sociale aansluiting bij andere kinderen of over het gedrag. Ook als het kind op school geen probleemgedrag vertoont, maar ouders in de thuissituatie merken dat het kind niet goed in zijn vel lijkt te zitten waarbij vermoedens van (hoog)begaafdheid zijn, kan onderzoek wenselijk zijn.

Diverse praktijken en instellingen bieden de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de intelligentie van kinderen. Op deze wijze kan een betrouwbare inschatting gemaakt worden van de cognitieve mogelijkheden uw kind of leerling. Bij vermoedens van (hoog)begaafdheid kan de behoefte ontstaan om duidelijkheid te verkrijgen over de intelligentie van kinderen. Hierbij is het echter wenselijk na te gaan of dit in het belang is van het kind.

Indien er vermoedens zijn van een hoge intelligentie, het kind goed tot ontwikkeling lijkt te komen en school voldoende kan aansluiten bij de behoeftes van kinderen, kan afgevraagd worden of nader onderzoek naar de intelligentie dan wel (hoog)begaafdheid wenselijk is. Het is van belang na te gaan in hoeverre onderzoek helpend kan zijn. Wat wil je met de resultaten? Als een onderzoek enkel uitgevoerd wordt om vermoedens te bevestigen en door te gaan met wat al werkt, is het de vraag of een onderzoek zinvol is. Het is dan mogelijk een onnodige belasting van uw kind of leerling.
Indien school of ouders signalen zien van (hoog)begaafdheid en zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind op school wat mogelijk te maken heeft met (hoog)begaafdheid, kan onderzoek wel zinvol zijn. Er kan gedacht worden aan zorgen omtrent de motivatie, de prestaties (onderpresteren), leren leren, de sociale aansluiting bij andere kinderen of over het gedrag. Ook als het kind op school geen probleemgedrag vertoont, maar ouders in de thuissituatie merken dat het kind niet goed in zijn vel lijkt te zitten waarbij vermoedens van (hoog)begaafdheid zijn, kan onderzoek wenselijk zijn.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen dan ondersteunen bij de vervolgstappen die genomen kunnen worden, waarmee het kind zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Hierbij is het echter van belang niet alleen te richten op de intelligentie alleen, maar juist een uitgebreider, specialistisch onderzoek uit te voeren.

Meer informatie?
Neem contact op met Klaarr, afdeling BL!NK-UIT:

Specialisten


drs. Anja Schouten-Borgemeester

drs. Anja Schouten-Borgemeester

Psycholoog NIP
E [email protected]
T 0299-783400
Msc. Fleur Noom

Msc. Fleur Noom

Orthopedagoog
E [email protected]
T 0299-783400