Heeft u behoefte aan een orthopedagoog of psycholoog die met regelmaat in uw school te vinden is en toegankelijk is voor zowel de leerling, leerkracht, ouders, directie en intern begeleider in uw school? Klaarr biedt psychologen en orthopedagogen aan met veel ervaring in het onderwijs die een school, bestuur of samenwerkingsverband kunnen versterken bij de verdere vormgeving van passend onderwijs.

Om zoveel mogelijk kinderen een plek te kunnen bieden in het reguliere basisonderwijs, wordt er ingezet op een goede basisondersteuning. Er zijn verschillende manieren waarop de ondersteuningsadviseur kan worden ingezet. Hierbij zijn ook combinaties mogelijk. U kunt bijvoorbeeld denken aan het deelnemen aan ondersteuningsteams, het aansluiten bij oudergesprekken, het ondersteunen en sparringpartner zijn van de intern begeleider en directie, het coachen van leerkrachten, het verzorgen van verschillende soorten leerling onderzoeken enz. Alles is op maat en naar behoefte van de school. Uitgangspunt is dat de psycholoog of orthopedagoog met regelmaat aanwezig is op de school.

De Klaarr ondersteuningsadviseurs werken handelings- en oplossingsgericht, waarbij eerst goed met elkaar wordt ingezoomd of het vraagstuk helder is zodat we gezamenlijk oplossingen kiezen welke effect hebben op de lange termijn. 

Specialisten


Anja Schouten-Borgemeester, MSc

Anja Schouten-Borgemeester, MSc

Psycholoog NIP
E [email protected]
T 06-25 730 937
drs. Anke van Erp

drs. Anke van Erp

Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
E [email protected]
T 06-25730933
Fleur Noom, Msc

Fleur Noom, Msc

Orthopedagoog
E [email protected]
T 06-25 730 951
drs. Gesien Amesz

drs. Gesien Amesz

GZ-psycholoog
E [email protected]
T 0299-783400