Theoretisch verkeersexamen
Met het theoretisch verkeersexamen kunnen kinderen van groep 7 of 8 laten zien of zij hun kennis en
inzicht in de verkeersregels goed kunnen toepassen. Het Verkeerseducatiepunt biedt scholen de
mogelijkheid om gratis het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland te bestellen. Als de bestelling
via het Verkeerseducatiepunt loopt worden de examens en alle bijbehorende materialen op school
geleverd, terwijl de factuur naar het Verkeerseducatiepunt gaat. De enige verplichting is dat de school
na afloop van het examen aan het Verkeerseducatiepunt rapporteert hoeveel kinderen zijn geslaagd
(eerste keer en herkansing).
Aanschaf theoretisch verkeersexamen en bijbehorende materialen: gratis

Praktisch verkeersexamen
Het praktisch verkeersexamen is een fietsexamen in de eigen wijk voor de leerlingen van groep 7 of 8.
Samen met Klaarr wordt een goed hanteerbaar draaiboek gemaakt, waarin onder andere aandacht is
voor de fietskeuring en een op maat gemaakte route. Een film van de route behoort tot de
mogelijkheden; hiermee kunnen moeilijke verkeerssituaties in de klas besproken worden. Als er drie of
meer scholen samen een verkeersexamen willen organiseren, kan Klaarr ook begeleiden op de dag zelf.
In schooljaar 2013-2014 deden 79 scholen mee aan examens die door Klaarr werden georganiseerd.
Begeleiding en maken film: gratis

Specialisten


Brigitte van Walen

Brigitte van Walen

Uitvoerder verkeersprojecten
E [email protected]
T 06-25 730 940
drs. Saskia Veerman-Peen

drs. Saskia Veerman-Peen

Onderwijsadviseur / Consulent zieke leerling
E [email protected]
T 06-25 730 956
Marianne Effting

Marianne Effting

Specialist bewegingsonderwijs / Uitvoerder verkeersprojecten
E [email protected]
T 06-25 730 932