Vanaf schooljaar 2020/2021 zijn referentieniveaus leidend in het onderwijsresultatenmodel dat de inspectie hanteert. Sinds november 2019 zijn de signaleringswaarden bekend die aangeven aan welke percentages opbrengsten uw school moet voldoen. Heeft u behoefte aan meer informatie over de referentieniveaus, bijvoorbeeld waarom er een verschil is tussen Taal (1F/2F) en Rekenen (1F/1S) of heeft u, de IB-er of een team behoefte aan meer achtergrondinformatie over hoe passend onderwijs in te richten aan de hand van de referentieniveaus? Aarzel niet contact op te nemen met Klaarr educatie. Onze medewerkers kunnen hierin ondersteunen op de wijze die u nodig heeft, aan de hand van gesprekken of trainingen, altijd in de vorm die bij uw organisatie/school past. 

Specialisten


Sharon Prins

Sharon Prins

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 946