Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar hebben soms specifieke onderwijsbehoeften die in kaart gebracht moeten worden. Dit vraagt om een aangepast onderzoek gericht op deze leeftijd. Er wordt gebruik gemaakt van observatie op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf of op school om een indruk te krijgen van het kind in zijn (schoolse) omgeving. Verder wordt er gekeken naar de ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden, zoals cognitie, spel, taalontwikkeling, leervoorwaarden, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Er zijn specifieke tests beschikbaar, zowel verbaal als non-verbaal, om een indruk te krijgen van de cognitieve ontwikkeling van het jonge kind. Deze worden afgenomen door specialistische psychologen en orthopedagogen.  

Specialisten


drs. Anke van Erp

drs. Anke van Erp

Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
E [email protected]
T 06-25730933