Mindset - Persoonsontwikkeling
Hoe komt het dat sommige talentvolle leerlingen genieten van school en leren en anderen het bijltje er snel bij neergooien? Dat de ene leerling geniet van uitdagingen en zich niet laat weerhouden door het maken van een fout, terwijl de andere leerling eigenlijk alleen maar gemakkelijke opdrachten wil maken en verrijkingsopdrachten vermijdt? Volgens Carol Dweck ligt de oorzaak in de manier waarop kinderen denken over hun intelligentie en kwaliteiten, oftewel hun mindset. Het goede nieuws is dat je de mindset van een kind (of die van jezelf!) kunt veranderen van fixed naar growth!
Wij kunnen u op diverse manieren kennis laten maken met deze inzichten van Carol Dweck:
- In cursus-/workshopvorm: we staan uitgebreid stil bij de mindset-theorie van Carol Dweck ondersteund door filmpjes en voorbeelden, we oefenen we onder andere met het geven van feedback en het gebruiken van ‘groeitaal’.
- In individuele begeleiding van leerlingen met behulp van het werkboek Mindset.