Klaarr biedt de mogelijkheid om het programma De Vreedzame School te implementeren binnen uw school.

De school als leefgemeenschap
Om een actieve bijdrage te kunnen leveren voor de maatschappij heb je als (toekomstige) burger kennis, vaardigheden en een intrinsieke motivatie nodig.
We verwachten van elkaar dat we goed kunnen overleggen met elkaar en samen tot een besluit kunnen komen. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat je:
 • Een eigen mening hebt
 • Je mening kunt en durft te verwoorden
 • Argumenten aandraagt waarom je iets vindt
 • Ook goed kan luisteren naar andere argumenten
 • Op een goede manier samen een besluit kan nemen
 • Rekening houdt met andersdenkenden, met de minderheid
De Vreedzame School besteedt daarom voortdurend uitgebreid aandacht aan:
 • Leren overleggen
 • Leren een mening te vormen en uit te dragen
 • Leren rekening te houden met andere standpunten
 • Leren om te gaan met conflicten
 • Leren verantwoordelijkheid te dragen
 • Leren open te staan voor verschillen
 • Leren wat de democratische spelregels zijn
En dat zien we in de blokken:
De Vreedzame School
Voor groep 8 en de peuters is het programma iets aangepast.
De Vreedzame School gaat verder dan een school alleen; ook ouders en de wijk worden actief betrokken bij het gedachtegoed van de Vreedzame School.
Voor uitgebreidere informatie en mogelijkheden binnen de Vreedzame School verwijzen wij u graag naar hun website: https://vreedzaam.net/

Specialisten


Marianne Effting

Marianne Effting

Specialist bewegingsonderwijs / Uitvoerder verkeersprojecten
E [email protected]
T 06-25 730 932