“(Hoog)begaafde kinderen krijgen niet altijd het gewenste onderwijsaanbod en de juiste begeleiding, met als gevolg dat zij onvoldoende worden uitgedaagd en blijven hangen in het ‘informele’ leren. Als gevolg daarvan ontwikkelen ze onvoldoende vaardigheden in bijvoorbeeld discipline en doorzetten en metacognitieve vaardigheden, zoals plannen en reflecteren. Onvoldoende vaardigheden in het ontwikkelen van leren leren kan leiden tot onderpresteren. Deze kinderen kunnen zich ongelukkig en geïsoleerd voelen of vluchtgedrag vertonen. Veelvoorkomende problemen zijn verveling, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit.“ (Kuipers, 2010, pp 5)

Deze problematiek kan ook binnen uw school voorkomen. Om deze (hoog)begaafde kinderen goed te kunnen ondersteunen, bekijken we samen met school en ouders wat precies de vraag is en op welke manier daar een oplossing voor te vinden is. Soms gaat het dan om het voeren van enkele oplossingsgerichte gesprekken met de leerkracht, ouders en/of het kind. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat (hoog)begaafde leerlingen, ondanks hun goed ontwikkelde cognitieve capaciteiten, problemen ondervinden bij het uitvoeren van taken. Zij lopen dan bijvoorbeeld vast op taakaanpak of worden belemmerd door een te perfectionistische instelling. Werkhoudingsproblemen, onderpresteren en het niet kunnen voldoen aan verwachtingen liggen op de loer. Het voeren van oplossingsgerichte gesprekken is een uitstekend middel om (hoog)begaafde kinderen te ondersteunen. In deze gesprekken wordt niet het probleem, maar de oplossing centraal gezet. Er wordt gewerkt aan ‘wat werkt’ en de leerling wordt op deze manier medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.

Met het programma ‘Krachtig talent’ kunnen we ondersteuning bieden voor kinderen die (risico lopen op) onderpresteren, kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het aanleren van effectieve leerstrategieën en kinderen die begeleiding nodig hebben bij het durven en leren omgaan met het maken van fouten. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het ‘Model van Talent Ontwikkeling’ (MTO) en wordt er aandacht besteed aan de kracht van de leerling zelf, de omgeving en het proces van leren.

Meer informatie?
Neem contact op met Klaarr, afdeling BL!NK-UIT:

Literatuur
Kuipers, J. (2010). De kracht in jezelf. Drachten, Nederland: Eduforce.

Ervaringen met Krachtig Talent:
Ik heb de begeleiding van mijn dochter als positief ervaren. Ze kwam steeds blijer en vrolijker terug van de begeleidingsmomenten. Qua resultaten op school is er een groei geweest, ze kreeg weer meer zelfvertrouwen in haar eigen kunnen. Ze durft nu meer fouten te maken (het doel van het traject), maar het is nog lastig om in te schatten in hoeverre ze in staat is het geleerde ook in nieuwe situaties toe te passen. Ik heb het met name als positief ervaren dat ik het plezier van mijn dochter weer terug zag komen. Daarnaast vond ik de evaluatiemomenten positief. Ik heb geen verbeterpunten en zou dit traject zeker aanraden aan anderen. Het heeft mijn dochter echt geholpen.
Januari 2020, moeder van een twaalfjarige leerling in Landsmeer

Gisteren hebben wij een mooi traject mogen afsluiten van ‘Krachtig Talent’. Door middel van oplossingsgerichte gesprekken met een hoogbegaafde leerling, hebben we in kaart kunnen brengen hoe ze weer met meer plezier naar school kan gaan. Door dit samen met de leerling en de leerkrachten te bespreken hebben we dit om kunnen zetten naar uitvoerbare acties. Daarnaast hebben we haar talenten helder belicht en hebben we haar valkuilen kunnen signaleren. Door middel van het bewust inzetten van versterkende gedachten, hebben we haar valkuilen kunnen ombuigen waarbij haar talenten versterkt worden. Tot slot zijn we aan de slag gegaan met het leren leren, een uitdaging voor leerlingen die gewend zijn om informeel te leren. Een periode van tien weken waarbij de kracht van de leerling zelf, de omgeving en het proces van het leren intensief aan bod komt!
Maart 2019, Anja Schouten, Psycholoog Klaarr educatie

Specialisten


drs. Anja Schouten-Borgemeester

drs. Anja Schouten-Borgemeester

Psycholoog NIP
E [email protected]
T 0299-783400