Hoogbegaafde kinderen hebben vaak al op jonge leeftijd een ontwikkelingsvoorsprong op leeftijdsgenootjes, maar dat betekent niet dat zij geen problemen kunnen ervaren met het leren. Sterker nog, ze kunnen zelfs onderpresteren en last hebben van faalangst, onzekerheid en hyperactiviteit.

Hoe ga je om met een hoogbegaafde leerling in de klas?
Een hoogbegaafde leerling is niet altijd even makkelijk om te herkennen. Bij gebrek aan uitdaging en begeleiding ontwikkelen deze leerlingen onvoldoende vaardigheden die nodig zijn bij het leren, waaronder discipline, doorzettingsvermogen en metacognitieve vaardigheden zoals plannen en reflecteren. Het gevolg hiervan is dat hoogbegaafde leerlingen kunnen gaan onderpresteren.

Veelvoorkomende problemen bij hoogbegaafdheid zijn verveling, perfectionisme, faalangst, onzekerheid en hyperactiviteit. Ook kunnen leerlingen zich ongelukkig en geïsoleerd voelen of vluchtgedrag vertonen. Met goede signalering en de juiste aanpak kan een school zorgen dat hoogbegaafde leerlingen de juiste ondersteuning krijgen waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Oplossingsgerichte gesprekken
Zijn er op jouw school ook hoogbegaafde leerlingen? Om hoogbegaafde leerlingen goed te kunnen ondersteunen, bekijken we samen met school en ouders wat precies de vraag is en gaan we samen op zoek naar een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van oplossingsgerichte gesprekken met de leerkracht, ouders en het kind.

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat (hoog)begaafde leerlingen, ondanks hun goed ontwikkelde cognitieve capaciteiten, problemen ondervinden bij het uitvoeren van taken. Zij lopen dan bijvoorbeeld vast op taakaanpak of worden belemmerd door een te perfectionistische instelling. Werkhoudingsproblemen, onderpresteren en het niet kunnen voldoen aan verwachtingen liggen op de loer.

Het voeren van oplossingsgerichte gesprekken is een uitstekend middel om (hoog)begaafde leerlingen te ondersteunen. In deze gesprekken wordt niet het probleem, maar de oplossing centraal gezet. Er wordt gewerkt aan ‘wat werkt’ en de leerling wordt op deze manier medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.

Programma ‘Krachtig talent’
Met het programma ‘Krachtig talent’ kunnen we ondersteuning bieden aan leerlingen die (risico lopen op) onderpresteren, leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het aanleren van effectieve leerstrategieën en leerlingen die begeleiding nodig hebben bij het durven en leren omgaan met het maken van fouten.

Hierbij maken we gebruik van het ‘Model van Talent Ontwikkeling’ (MTO) en besteden we aandacht aan de kracht van de leerling zelf, de omgeving en het proces van leren.

Ervaringen met Krachtig Talent
“Ik heb de begeleiding van mijn dochter als positief ervaren. Ze kwam steeds blijer en vrolijker terug van de begeleidingsmomenten. Qua resultaten op school is er een groei geweest, ze kreeg weer meer zelfvertrouwen in haar eigen kunnen. Ze durft nu meer fouten te maken (het doel van het traject), maar het is nog lastig om in te schatten in hoeverre ze in staat is het geleerde ook in nieuwe situaties toe te passen. Ik heb het met name als positief ervaren dat ik het plezier van mijn dochter weer terug zag komen. Daarnaast vond ik de evaluatiemomenten positief. Ik heb geen verbeterpunten en zou dit traject zeker aanraden aan anderen. Het heeft mijn dochter echt geholpen.”
Januari 2020 - moeder van een twaalfjarige leerling in Landsmeer

“Gisteren hebben wij een mooi traject mogen afsluiten van ‘Krachtig Talent’. Door middel van oplossingsgerichte gesprekken met een hoogbegaafde leerling, hebben we in kaart kunnen brengen hoe ze weer met meer plezier naar school kan gaan. In gesprekken met de leerkrachten en de leerling, hebben we haar talenten en valkuilen gesignaleerd. Door middel van het bewust inzetten van versterkende gedachten, hebben we haar valkuilen kunnen ombuigen waarbij haar talenten versterkt worden. Tot slot zijn we aan de slag gegaan met het leren leren. Een periode van tien weken waarbij de kracht van de leerling zelf, de omgeving en het proces van het leren intensief aan bod komt.”
Maart 2019 - Anja Schouten, Psycholoog Klaarr educatie

Meer informatie
Voor meer informatie over het programma 'Krachtig talent' en hoogbegaafdheid, neem contact op met Klaarr, afdeling BL!NK-UIT:

Of meldt je direct aan via het onderstaand aanmeldformulier.

Specialisten


Anja Schouten-Borgemeester, MSc

Anja Schouten-Borgemeester, MSc

Psycholoog NIP
E [email protected]
T 06-25 730 937