“(Hoog)begaafde kinderen krijgen niet altijd het gewenste onderwijsaanbod en de juiste begeleiding, met als gevolg dat zij onvoldoende worden uitgedaagd en blijven hangen in het ‘informele’ leren. Als gevolg daarvan ontwikkelen ze onvoldoende vaardigheden in bijvoorbeeld discipline en doorzetten en metacognitieve vaardigheden, zoals plannen en reflecteren. Onvoldoende vaardigheden in het ontwikkelen van leren leren kan leiden tot onderpresteren. Deze kinderen kunnen zich ongelukkig en geïsoleerd voelen of vluchtgedrag vertonen. Veel voorkomende problemen zijn verveling, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit.“ (Kuipers, 2010, pp 5)
 
Deze problematiek kan ook binnen uw school voorkomen. Om deze (hoog)begaafde kinderen goed te kunnen ondersteunen, bekijken we samen met school en ouders wat precies de vraag is en op welke manier daar een oplossing voor te vinden is. Soms gaat het dan om het voeren van enkele oplossingsgerichte gesprekken met de leerkracht, ouders en/of het kind. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat (hoog)begaafde leerlingen, ondanks hun goed ontwikkelde cognitieve capaciteiten, problemen ondervinden bij het uitvoeren van taken. Zij lopen dan bijvoorbeeld vast op taakaanpak of worden belemmerd door een te perfectionistische instelling. 
Werkhoudingsproblemen, onderpresteren en het niet kunnen voldoen aan verwachtingen liggen op de loer. Het voeren van oplossingsgerichte gesprekken is een uitstekend middel om (hoog)begaafde kinderen te ondersteunen. In deze gesprekken wordt niet het probleem, maar de oplossing centraal gezet. Er wordt gewerkt aan ‘wat werkt’ en de leerling wordt op deze manier medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.
 
Met het programma ‘Krachtig talent’ kunnen we ondersteuning bieden voor kinderen die (risico lopen op) onderpresteren, kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het aanleren van effectieve leerstrategieën en kinderen die begeleiding nodig hebben bij het durven en leren omgaan met het maken van fouten. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het ‘Model van Talent Ontwikkeling’ (MTO) en wordt er aandacht besteed aan de kracht van de leerling zelf, de omgeving en het proces van leren. 

Hieronder vindt u de aanmeldformulieren. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Literatuur: Kuipers, J. (2010). De kracht in jezelf. Drachten, Nederland: Eduforce.  

Specialisten


drs. Anja Schouten-Borgemeester

drs. Anja Schouten-Borgemeester

Psycholoog NIP
E info@klaarr.nl
T 0299-783400