Groepsplanloos werken betekent méér dan het loslaten van het 2x per jaar schrijven van groepsplannen voor de basisvakken zoals jarenlang van leerkrachten werd verwacht. Veel scholen zijn op zoek naar vormen waarbij de administratieve last zo min mogelijk is en tegelijkertijd voldaan wordt aan ‘zicht op ontwikkeling’ zoals de inspectie verlangt. Voor elke school is het goed mogelijk om dit in te richten binnen hun handelings- en opbrengstgerichte cyclus, mits aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. Meer weten? Neem contact op met Klaarr.