KIJK! Implementatie voor Peutergroepen en basisscholen

Wij kunnen u ondersteunen bij de implementatie van KIJK voor peuters en leerlingen op de basisschool!

Vanaf 2021 mogen scholen geen gebruik meer maken van de Cito LVS-toetsen voor kleuters. Een goed alternatief is KIJK!, een veelgebruikt en gewaardeerd kindvolgsysteem voor o.a. groep 1-2 van de basisschool. Uit onze ervaring blijkt dat scholen alleen optimaal gebruik maken van KIJK! na ondersteuning bij de invoering.

Onze gecertificeerde trainers verzorgen onderstaand breed aanbod voor professionalisering bij het kindvolgsysteem KIJK!
• Voorlichtingsbijeenkomst
• Implementatietraining en -ondersteuning
• Opfriscursus
• Nascholingscursus
• Module Beredeneerd Aanbod
• Verdiepingstrajecten
Hiermee kun je ook met meerdere locaties tegelijk binnen je organisatie of schoolbestuur aan de slag.

KIJK! is het meest gebruikte systeem voor observatie en registratie op basisscholen en kinderopvang.  
Het is een werkwijze waarmee professionals in scholen en de kinderopvang:
  • de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 8 jaar in kaart brengen
  • een daarop afgestemd aanbod ontwerpen
  • monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen
Dat is geen voortdurende extra taak: 2 keer per jaar (bijvoorbeeld in januari en juli) wordt van elk kind een registratie gemaakt. In de periode ervoor wordt geobserveerd, genoteerd en gereflecteerd.
Het is een volledig digitaal systeem waarmee je - met je persoonlijke inlog - op elke plek kunt werken. Er zijn handleidingen en activiteitenboeken, waarvan je de praktische tips en klant-en-klare activiteiten direct kunt gebruiken.
KIJK! heeft op elk gewenst moment gegevens beschikbaar, klaar om uit te draaien wat je nodig hebt: een rapport per kind, een groepsoverzicht, een groepsplan... 

Neem contact op voor meer informatie.

Specialisten


Ellen Nijhof - Scalé

Ellen Nijhof - Scalé

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 953
Sharon Prins

Sharon Prins

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 946