Scholen worden geacht passend onderwijs te bieden voor al hun leerlingen. De te behalen referentieniveaus (1F/1S) waarop de leerlingen minimaal uitstromen, zijn hierbij uitgangspunt. Elke school heeft echter te maken met leerlingen met extra onderwijsbehoeften, waarbij soms zelfs het minimale einddoel niet realistisch is. Voor die leerlingen is het nodig tijdig de leerlijn bij te stellen met het einddoel dat voor die leerling passend is; een passend perspectief. Voor deze leerlingen is een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld waarin de eigen leerlijnen beschreven worden. Mocht u ondersteuning nodig hebben in het opstellen van een OPP of in de vormgeving van een eigen leerlijn voor een leerling? Klaarr kan u hierbij ondersteunen op maat.