De inzet van coöperatieve werkvormen (CW). In veel scholen is het al onderdeel van hun standaard aanpak. Waarom?
  • Kinderen leren vanaf jongs af aan samen te werken, samen te discussiëren, zaken te beargumenteren. Ze kunnen elkaar uitleg geven en elkaar bevragen over de lesstof.
  • De CW hebben een positieve invloed op de cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerlingen.
  • De CW sluiten aan bij de behoefte van veel scholen om actief te leren, de denkvermogens van de leerlingen te ontwikkelen, het leren oplossen van problemen te verhogen, de integratie en toepassing van kennis te verbreden en in te zetten op actief mondeling taalgebruik.
  • Door de inzet van CW kan beter worden omgegaan met de individuele verschillen tussen de leerlingen in de klas.
  • De inzet van CW heeft ook een positief effect op kinderen met leerachterstanden

Wilt u de CW ook vast onderdeel laten zijn van de instructie? Wij begeleiden graag dit proces. Neem contact op voor meer informatie.

Specialisten


Irma Jacet

Irma Jacet

Onderwijsadviseur / Beleidsmedewerker
E [email protected]
T 06-25730949
Sharon Prins

Sharon Prins

Onderwijsadviseur
E [email protected]
T 06-25 730 946
Marianne Effting

Marianne Effting

Specialist bewegingsonderwijs / Uitvoerder verkeersprojecten
E [email protected]
T 06-25 730 932