Skip to content

Een positief, veilig en motiverend leerklimaat is een voorwaarde voor kinderen om te leren. Onze onderwijsadviseurs helpen scholen bij het creëren en aanscherpen van een schoolbreed beleid voor een goed pedagogisch leerklimaat. Ook ondersteunen we leerkrachten bij het versterken van de pedagogische vaardigheden met specifieke programma’s gericht op groepsvorming, gedrag en sociale competenties.

Back To Top