Skip to content

Heb je als leerkracht of ouder behoefte om meer inzicht te krijgen in het functioneren van een (hoog)begaafd kind? Een onderzoek naar hoogbegaafdheid helpt om inzicht te krijgen in de motivatie, prestaties, leerstrategieën, sociale aansluiting en gedrag van een kind.

Hoe weet je of een kind hoogbegaafd is?

Het kan voor een leerkracht soms lastig zijn om een hoogbegaafde leerling te herkennen. Hoogbegaafde kinderen kunnen onderpresteren en last hebben van faalangst. Het komt ook vaak voor dat een hoogbegaafd kind geen problemen ervaart in de klas, maar ouders wel in de thuissituatie merken dat een kind niet goed in zijn of haar vel zit.

Meer inzicht helpt bij vinden juiste aanpak

Wanneer je het vermoeden hebt dat een kind hoogbegaafd is en zorgen hebt over de ontwikkeling van het kind, kan een onderzoek helpen om hier meer inzicht in te krijgen. De uitkomst van een onderzoek kan helpen bij het vinden van de juiste aanpak waarmee een kind zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen.

Wanneer is onderzoek nodig bij hoogbegaafdheid?

Het is altijd belangrijk om na te gaan of onderzoek naar hoogbegaafdheid in het belang is van het kind. Kunnen de resultaten uit het onderzoek het kind helpen? Als een kind zich goed ontwikkelt en de school voldoende kan aansluiten bij de behoefte van het kind, is de vraag of een onderzoek zinvol is. Een onderzoek is niet bedoeld om vermoedens te bevestigen en door te gaan met wat al werkt. Het is dan mogelijk een onnodige belasting voor het kind.

Onderzoek naar intelligentie bij hoogbegaafde kinderen

Soms kan je als leerkracht of ouder ook behoefte hebben om duidelijkheid te krijgen over de intelligentie van een hoogbegaafd kind. Een intelligentieonderzoek kan een betrouwbare inschatting geven over de cognitieve ontwikkeling van een kind. Hierbij is het wel van belang niet alleen te richten op de intelligentie, maar juist een uitgebreider, specialistisch onderzoek uit te voeren.

Meer weten over onze onderzoeken?

Onze orthopedagogen en psychologen helpen je graag verder.

Back To Top