Skip to content

Hoe signaleer je kinderen in het basisonderwijs met extra onderwijsbehoeften en hoe bied je de juiste begeleiding? Ons team van orthopedagogen en psychologen helpen scholen bij het preventief versterken van de basisondersteuning zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij verzorgen verschillende soorten onderzoeken naar ontwikkeling, gedrag en leerproblemen zoals onderzoek naar dyslexie, executieve functies, rekenen en dyscalculie en naar (hoog)begaafdheid.

Back To Top