Skip to content

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor betere leerprestaties bij alle leerlingen. Wil je de instructie op jouw school naar een hoger niveau tillen? Klaarr biedt EDI training, klassenbezoeken en nulmetingen op scholen om de instructievaardigheden op een duurzame manier te verbeteren.

Aandacht voor instructievaardigheden

Het bespreken van leerdoelen en succescriteria met leerlingen zijn belangrijk om goede leerresultaten te behalen. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructies en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe.

Training Effectieve Instructie

De training ‘Effectieve Instructie’ is een maatwerk training en zal altijd afgestemd worden op de wensen van de school. We adviseren scholen vaak om de training te combineren met een nulmeting en klassenbezoeken. Zo zorg je voor een effectieve training met blijvend resultaat.

Bekijk training

Onderdelen

Nulmeting: met de Nulmeting van Klaarr worden de instructievaardigheden van leerkrachten in kaart gebracht. Zo krijg je inzicht in de kansen die er liggen om de vaardigheden verder te verbeteren.

Training: de training Effectieve instructie is een blended learning. Hierin combineren we e-learnings met live bijeenkomsten waarin je van en met elkaar kunt leren.

Klassenbezoeken: door klassenbezoeken toe te voegen aan de training kunnen we goed analyseren hoe de leerkrachten het geleerde toepassen. Zo kunnen we kijken of er nog herhaling of verdieping nodig is.

Expliciete directe instructie

Resultaten traject

  • Leerkrachten kunnen scherper lesgeven doordat ze de juiste accenten leggen in de instructie.
  • De leerlingen weten beter wat ze leren en worden meer betrokken bij het leerproces.
  • Alle leerlingen beheersen stapsgewijs de leerdoelen en ervaren succes: “Ik kan het!”

Wil je meer weten over Expliciete Directe Instructie?

Onze onderwijsadviseurs helpen je daar graag bij. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

Back To Top