Skip to content

Bij formatief evalueren draait het om één doel: het optimaal ondersteunen van het leerproces van leerlingen. Je verlegt de focus van resultaat naar proces waardoor kinderen niet meer bezig zijn met het behalen van een cijfer maar leren hoe ze zich kunnen ontwikkelen.

Samenwerken aan een feedback cultuur

Om een goede feedbackcultuur te ontwikkelen is het belangrijk om als team vanuit een growth-mindset  samen te werken, waarbij feedback ontvangen en geven vanzelfsprekend is en fouten maken mag. Deze cultuur is nodig om formatief evalueren in je school te verankeren.

Betere leerprestaties met goede feedback

Met een toets kun je beoordelen of een leerling de lesstof beheerst op een bepaald moment, maar het geeft weinig tot geen feedback over het leerproces zelf. Binnen formatief evalueren speelt juist effectieve feedback een cruciale factor in het leerproces van kinderen. Het geeft kinderen en daarmee leerkrachten inzicht in hun leerproces: waar sta ik (feedback), waar wil ik naartoe (feed-up) en hoe kan ik dat bereiken (feed-forward)? Binnen het doelen stellen is het werken met succescriteria hierbij essentieel, dit zijn als het ware de ingrediënten van het lesdoel. Je kunt leerlingen door het bestuderen van uitstekend werk heel goed betrekken in het opstellen van deze succescriteria.  Hierdoor voelen kinderen zich meer eigenaar over het leerproces en ervaren zij  meer motivatie wat leidt tot betere prestaties.

Leerkuil - formatief evalueren

Formatief evalueren in de school

Formatief evalueren vraagt van leerkrachten een andere aanpak vanuit een growth-mindset. Je besteedt meer aandacht aan essentiële elementen in je lessen om je lessen en daarmee de feedback tussen leerling en leerkracht onderling zo effectief mogelijk te maken.

De onderwijsadviseurs van Klaarr Educatie ondersteunen scholen bij het implementeren van formatieve evaluatie zodat het een vaste plek krijgt in de school. Dit doen wij door middel van procesbegeleiding, training, e-learning en individuele begeleiding van leerkrachten en intern begeleiders.

Training Formatief Evalueren

Wil je meer weten over formatief evalueren?

Onze onderwijsadviseurs helpen je daar graag bij. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

Back To Top