Skip to content

Handelingsgericht werken (HGW) is al jaren het uitgangspunt in het basisonderwijs. Hoe zorg je voor een systematische en transparante werkwijze waarin er aandacht is voor de resultaten en het proces? En hoe geef je leerkrachten voldoende ruimte om binnen die werkwijze het onderwijs zelf vorm te geven?

Grip op leerresultaten

Meer grip op leerresultaten begint bij inzicht in de ontwikkeling van een kind. Hiervoor heb je aan de ene kant meetbare resultaten nodig van kennis en vaardigheden, maar ook kwalitatieve evaluaties. Wanneer je weet waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling, kun je doelen gaan opstellen en de lessen volgens die doelen gaan vormgeven.

Leerlingen ondersteunen in ontwikkeling

Lesgeven gaat niet alleen over hoe je kennis, vaardigheden en leerhoudingen onderwijst, maar ook hoe je een kind kan ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Dat vraagt om specifieke didactische en pedagogische vaardigheden van de leerkracht. Een constructieve en positieve werkwijze waarbij leerlingen eigenaarschap hebben over het eigen leerproces zijn hierbij van cruciaal belang.

Handelingsgericht werken met doelen

Handelingsgericht werken (HGW) is al jaren het uitgangspunt voor passend onderwijs in het basisonderwijs. Inmiddels heeft HGW zich doorontwikkeld en is het eerste uitgangspunt bij HGW doelgericht werken geworden. De intern begeleider heeft in samenspraak met de schoolleider een belangrijke rol in het aansturen van handelings- én opbrengstgericht onderwijs binnen de school. Het is de basis voor de ondersteuningsstructuur binnen de school die is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie. Van elke school wordt op dit moment verwacht dat ze eigen ambities opstellen op basis van de referentieniveaus (1F/2F/1S) en dat inzichtelijk is hoe er gewerkt wordt aan het behalen van de gestelde doelen.

Ondersteuning bij handelingsgericht werken

Klaarr ondersteunt scholen in primair onderwijs bij het implementeren en optimaliseren van handelings- en opbrengstgericht werken door middel van advies, training en coaching. Hulp nodig bij het opstellen van de ambities of het analyseren van schoolopbrengsten zodat er concreet en gezamenlijk aan verbeteringen gewerkt kan worden om het onderwijs nóg passender te maken? Neem contact op met één van onze onderwijsadviseurs.

Wil je meer weten over handelings- en onbrengstgericht werken?

Onze onderwijsadviseurs vertellen je er graag meer over. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

Back To Top