skip to Main Content

Soms zie je als leerkracht of ouder dat een kind op de basisschool vastloopt met rekenen. Als het onduidelijk is waardoor de rekenontwikkeling van een kind achterblijft, kun een handelingsgericht rekenonderzoek helpen om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van het probleem en welke ondersteuning het kind nodig heeft. Als duidelijk is wat er wel lukt en met welke middelen, kun je het onderwijs voor het kind in de klas beter afstemmen op de behoeften van het kind.

Rekenproblemen signaleren bij kinderen

Bij het ene kind gaat het rekenen gemakkelijker dan bij de ander, maar wanneer kun je vaststellen dat een kind een probleem heeft met rekenen? Dat kan het geval zijn als een kind bijvoorbeeld bij alle opgaven op zijn of haar vingers blijft tellen, moeite heeft met tafels, een achterstand met cijferen, of niet goed kan rekenen met breuken en procenten. Een kind kan zich hier onzeker over voelen en stress ervaren waardoor de prestaties nog meer achteruit gaan.

Rekenbegeleidingstraject voor lichte rekenproblemen

Wanneer er signalen zijn dat een kind moeilijkheden ervaart met het rekenen, kun je bij ons in eerste instantie een rekenbegeleidingstraject aanvragen. Dit traject is bedoeld om lichte rekenproblemen te verhelpen in een vroeg stadium, zonder uitgebreid onderzoek of specialistische hulp. In zo’n rekentraject werken rekenspecialisten een dagdeel met het kind, op basis van de inzichten van het landelijk ERWD protocol (Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie). Hiermee krijgen we een goede indruk van het rekenniveau van het kind en welke extra ondersteuning er nodig is. Samen met de ouders en school maken we vervolgens een gericht rekenplan.

Reken- en dyscalculie onderzoek

Als de rekenbegeleiding onvoldoende oplevert, kan er sprake zijn van een reken- of dyscalculiestoornis. Wanneer de rekenprestaties van een kind sterk afwijken van wat je zou verwachten in een bepaalde leeftijdscategorie, kan het helpen om breder te kijken naar mogelijke verklarende of versterkende factoren die het rekenen beïnvloeden. Een reken- en dyscalculie onderzoek duurt twee dagdelen en is gericht op het achterhalen van de rekenproblemen en het testen op dyscalculie.

Meer weten over onze onderzoeken?

Onze orthopedagogen en psychologen helpen je graag verder.

Back To Top
Contact

Vrijblijvende afspraak

Contact

Vrijblijvende afspraak

Maak een vrijblijvende afspraak

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.