Skip to content

Soms zie je dat een leerling op de basisschool vastloopt met rekenen. Een onderzoek kan helpen om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van het probleem en welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Klaarr biedt twee typen onderzoeken: handelingsgericht rekenonderzoek (PDO) en een dyscalculieonderzoek.

Rekenproblemen signaleren bij kinderen

Bij de ene leerling gaat het rekenen gemakkelijker dan bij de ander. Wanneer kun je vaststellen dat een leerling een probleem heeft met rekenen? Bijvoorbeeld als een leerling bij alle opgaven op zijn of haar vingers blijft tellen, moeite heeft met tafels, een achterstand met cijferen of niet goed kan rekenen met breuken en procenten. Een leerling kan zich hierdoor onzeker voelen en stress ervaren waardoor de prestaties nog meer achteruitgaan.

Wanneer er sprake is van dyscalculie

Dyscalculie is een aangeboren leerstoornis waarbij je moeite hebt met leren rekenen en meestal weinig inzicht hebt in getallen. Deskundigen schatten in dat dyscalculie bij drie tot vier procent van de leerlingen voorkomt. Dyscalculie kan grote gevolgen hebben, omdat rekenen een vaardigheid is die we dagelijks gebruiken.

Een handelingsgericht rekenonderzoek of dyscalculie onderzoek?

Een dyscalculieonderzoek is een groot en kostbaar onderzoek. Wij raden daarom altijd aan om eerst na te denken over welke vragen je hebt. Heb je behoefte aan meer inzicht in de onderwijsbehoeftes van de leerling, kies dan voor een handelingsgericht rekenonderzoek (PDO). Met de adviezen uit het PDO kun je kijken of je beter aan kunt sluiten bij de behoeftes van het kind. Als het kind vervolgens vast blijft lopen met rekenen, kan een screeningsonderzoek dyscalculie met handelingsadviezen een passende eerste stap zijn. Als de uitslag van het screeningsonderzoek aanwijzingen geeft voor dyscalculie, kan vervolgonderzoek passend zijn.

PDO Rekenen

Bij een PDO rekenen ligt de focus op handelingsadviezen. We brengen in kaart op welk niveau de leerling functioneert, waar de hiaten liggen en welke ondersteuning voor de leerling effectief is. Op basis van dit onderzoek kun je als leerkracht een passend handelingsplan opstellen waarmee je de begeleiding afstemt op de onderwijsbehoeften van de leerling. Indien gewenst kan de rekenspecialist van Klaarr dit plan opstellen. Er zijn twee opties:

1. PDO rekenen compact

Voorafgaand aan dit onderzoek voeren we een kort intakegesprek met de ouders. Vervolgens neemt een rekenspecialist (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP) het PDO af die dit verwerkt in een verslag met handelingsadviezen. Dit onderzoek bespreken we met ouders en school.

2. PDO rekenen compleet

Alle onderdelen uit het PDO rekenen compact. Daarnaast voeren wij een dossieranalyse uit en een screening voor dyscalculie en rekenangst.

Dyscalculie onderzoek

Een dyscalculie onderzoek is een groot en complex onderzoek. Daarom bieden we de mogelijkheid om het onderzoek in meerdere stappen af te nemen. Hiermee voorkom je onnodig onderzoek, houd je de kosten laag en zorg je dat de leerling niet overbelast raakt. Het is ook mogelijk om bij het onderzoek een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te laten stellen door de rekenspecialist.

1. Dyscalculie Screeningsonderzoek

Het onderzoek start na de dossieranalyse en een intakegesprek met ouders. Ook doen we een screening op dyscalculie en rekenangst. Als uit het onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn voor dyscalculie, kunnen we een datum inplannen voor vervolgonderzoek. Indien dit niet het geval is, maken we een verslag met de bevindingen die we bespreken met ouders en school.

2. Dyscalculie onderzoek

In twee ochtenden nemen we een dyscalculie onderzoek af. De resultaten van het screeningsonderzoek en het vervolgonderzoek voegen we samen in het verslag. Daarin zullen we ook handelingsadviezen opnemen. Het onderzoek bespreken we vervolgens met ouders en school.

Meer weten over onze onderzoeken?

Onze orthopedagogen en psychologen helpen je graag verder.

Back To Top